Tag Archives: เปิดตัวหนังสือ

‘เจ้าวงศ์สักก์’ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ-ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สรงน้ำ-สักการะ ‘กู่เจ้าหลวง’2562

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 17 เมษายน 2562 เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และนายวิรุฬห์ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ กงสุลใหญ่ต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ อัญเชิญเครื่องสักการะเดินเท้าจากหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่วัดสวนดอกวรวิหาร (พระอารามหลวง) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อการประกอบพิธี ‘สรงน้ำกู่เจ้าหลวง’ บริเวณสนามหญ้าหน้ากู่เจ้าหลวง วัดสวนดอกวรวิหาร (พระอารามหลวง) ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวร่วมพิธีสำคัญเป็นจำนวนมาก โดยก่อนพิธีจะเริ่มได้มีฝนโปรยปรายลงมาสร้างความชุ่มเย็นให้กับผู้มาร่วมงาน จากที่ไม่เคยตกมานานกว่า 5-6 เดือน นับเป็นที่อัศจรรย์ใจ โดย กู่เจ้าหลวง เป็นสถานที่บรรจุอัฐิเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ 9 พระองค์ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ...

Read More »