ข่าวด่วน

Tag Archives: เนตรนภา สุทธิธรรมดำรง

‘อนุชา ดำรงมณี’ นั่งหัวโต๊ะมอบนโยบายพัฒนาพิงคนคร ส่วนรักษาการผอ.คนเดิม ยังเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

ความคืบหน้ากรณี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อ พล . ต . ต . สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ . มทบ .33 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ กรณีคณะกรรมการบริหารพัฒนาพิงคนคร หรือ บอร์ด มีคำสั่งแต่งตั้งนายอนุชา ดำรงมณี ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจากภาคเอกชน ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผอ . พิงคนคร แทนที่ตนเอง ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายเพราะเป็นการแต่งตั้งทับซ้อนโดยมิชอบนั้น ล่าสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นางเนตรนภา ยังคงเดินทางไปทำงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ . เมืองเชียงใหม่ จ . เชียงใหม่ ระบุจะยังทำหน้าที่ไปตามปกติ ในขณะที่เวลา 10.00 น . วันเดียวกันที่ห้องฝึกอบรม 2 นายอนุชา ดำรงมณี ...

Read More »

รักษาการ ผอ.พิงคนคร ยื่นร้องขอความเป็นธรรม กกล.รักษาความสงบ-ศูนย์ดำรงธรรม-ศาลปกครอง หลังบอร์ดมีคำสั่งตั้งรักษาการฯ คนใหม่ขึ้นบริหารทับซ้อน

เมื่อเวลา 10.30 น . วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 33 ( มทบ .33) ค่ายกาวิละ อ . เมืองเชียงใหม่ จ . เชียงใหม่ นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อ พล . ต . สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ . มทบ .33 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ กรณีคณะกรรมการบริหารพัฒนาพิงคนคร หรือ บอร์ด มีคำสั่งแต่งตั้งนายอนุชา ดำรงมณี ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจากภาคเอกชน ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผอ . พิงคนคร แทนที่ตนเอง ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายเพราะเป็นการแต่งตั้งทับซ้อนโดยมิชอบ นางเนตรนภา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้บอร์ดมีการเรียกประชุมและเสนอ 2 รายชื่อ หนึ่งในนั้นคือนายอนุชา ดำรงมณี ไปยังนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ...

Read More »

‘เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี’ อบรมวิธีปฐมพยาบาลช่วยชีวิต-ฉุกเฉิน (1699) ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวจากไฟฟ้า

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ( องค์การมหาชน ) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า วิธีปฐมพยาบาลช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (1699) โดยมีนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏฺิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางจามจุรีย์ เลิศจันทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นางวาทินี ศตวรานนท์ หัวหน้างานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหางดง และ จ . ส . อ . แสนพล แก้วหร่าย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ อาคารไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อบ่ายวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นางเนตรนภา กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า วิธีปฐมพยาบาลช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (1699) เป็นการทบทวนความรู้และวิธีปฏิบัติการปฐมพยาบาล การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การประเมินอาการผู้ป่วยฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน / การใช้เครื่อง AED และระบบ ICS (Incident Command System) ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยโรงพยาบาลหางดง , ...

Read More »

พิงคนคร’ เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยว มุ่งยกระดับศักยภาพ8จังหวัดภาคเหนือตอนบน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ( องค์การมหาชน ) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พล . อ . เจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน   พร้อมด้วย นางเนตรนภา   สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือเขต 1 พร้อมด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน   หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมภูมิไทยการ์เด้น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า การจัดประชุมหารือความร่วมมือเชื่อมโยงการจัดการท่องเที่ยวด้านการตลาด กับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของพื้นที่ ...

Read More »