ข่าวด่วน

Tag Archives: เทคโนโลยีจิ๋นเฉา – JUNCAO

เชียงใหม่-สถานกงสุลใหญ่ฯจีน ดึงผู้เชี่ยวชาญระดมสมอง-เทคโนโลยีขั้นสูง ตั้งเป้าลดมลพิษ-แก้ปัญหาหมอกควัน9จังหวัดเหนือ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการลดมลพิษทางอากาศและแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน รวมไปถึงการบูรณาการในการลดมลพิษ และแก้ไขปัญหาหมอกควันของทุกภาคส่วน ตลอดจนนำไปสู่การถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพ        นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เราตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะชาวจีนและนักท่องเที่ยวจีนเองก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ จึงอยากช่วยแก้ปัญหาให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจน จึงเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งมาตรการในการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษจากหมอกควันในประเทศจีน ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกัน แก้ไขปัญหา ...

Read More »