Tag Archives: เฉลิมศักดิ์ สุรนันท์

‘ท่านผู้หญิงสิริกิติยา’ ร่วมส่งมอบแผนจัดการแก่17สถาบัน หนุนเชียงใหม่สู่..เมืองมรดกโลก

บ่ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คึกคักไปด้วยผู้คนในชุดพื้นเมืองล้านนาอันหลากหลาย ซึ่งต่างมารอต้อนรับ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก Chiang Mai towards to World Heritage ในโอกาสสำคัญ ในฐานะประธานมอบแผนการจัดการ หรือ Management Plan จำนวน 5 เล่ม แก่ 17 สถาบัน เพื่อความร่วมมือการรักษาแหล่งมรดกเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานร่วมภาครัฐ 17 สถาบัน  โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ผู้แทนหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงนาม ...

Read More »

‘อนุชา ดำรงมณี’ นั่งหัวโต๊ะมอบนโยบายพัฒนาพิงคนคร ส่วนรักษาการผอ.คนเดิม ยังเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

ความคืบหน้ากรณี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อ พล . ต . ต . สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ . มทบ .33 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ กรณีคณะกรรมการบริหารพัฒนาพิงคนคร หรือ บอร์ด มีคำสั่งแต่งตั้งนายอนุชา ดำรงมณี ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจากภาคเอกชน ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผอ . พิงคนคร แทนที่ตนเอง ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายเพราะเป็นการแต่งตั้งทับซ้อนโดยมิชอบนั้น ล่าสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นางเนตรนภา ยังคงเดินทางไปทำงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ . เมืองเชียงใหม่ จ . เชียงใหม่ ระบุจะยังทำหน้าที่ไปตามปกติ ในขณะที่เวลา 10.00 น . วันเดียวกันที่ห้องฝึกอบรม 2 นายอนุชา ดำรงมณี ...

Read More »