ข่าวด่วน

Tag Archives: เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่

ดีต่อใจ ‘เจ้านายฝ่ายเหนือ’มอบ4แสน หนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) รับมอบเงินจำนวน 400,000 บาท จากนายพงษ์กฤษณ์ ณ เชียงใหม่ ผู้แทนเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้สืบสกุล ณ เชียงใหม่ และญาติมิตร เพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในฐานะที่โรงพยาบาลสวนดอก เป็นโรงพยาบาลที่ต้องรองรับผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนักและซับซ้อน ที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งต้องเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ รวมถึงห้องความดันลบที่ต้องมีเพิ่มขึ้นให้มีความพร้อมรองรับการระบาดระลอกที่ 2 ที่อาจเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

‘เจ้าวงศ์สักก์และเพื่อน’ มอบ1.2ล้านบาท หนุน รพ.นครพิงค์ ปรับปรุงห้องความดันลบรับผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ ผู้แทนเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้สืบสกุล ณ เชียงใหม่ พร้อมเครือญาติร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 1,200,000 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ เพื่อสร้างห้องความดันลบรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 4 ห้อง โดยมี นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ รศ.นพ.ศตวรรษ กล่าวว่า เป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาคจากคณะ ‘วงศ์สักก์และเพื่อน’ จำนวน 1,200,000 บาท มามอบให้โรงพยาบาลนครพิงค์ นพ. วรเชษฐ เต๋ชะรัก เนื่องจากเจ้าวงศ์สักก์และญาติมิตรมีความประสงค์จะสนับสนุนให้โรงพยาบาลนครพิงค์สามารถรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับการป้องกันบุคคลากรในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ จึงรวบรวมเงินดังกล่าวมามอบให้โรงพยาบาลนำไปปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษให้เป็นห้องความดันลบรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจร้ายแรงอื่นๆ ในอนาคต  นพ.วรเชษฐ กล่าวว่า ห้องความดันลบจะป้องกันไม่ให้มีอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อโรคหลุดรอดออกจากห้องผู้ป่วยไปได้ จึงป้องกันการแพร่กระจายเชื้อถึงผู้ป่วยอื่นและบุคคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในหอผู้ป่วย ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ห้องความดันลบทุกห้องต้องติดตั้งระบบกรองและฆ่าเชื้อ โดยอากาศที่ดูดออกจากห้องจะผ่านแผ่นกรองประสิทธิภาพสูง หรือ HEPA และผ่านรังสีอัลตราไวโอเลต เพื่อฆ่าเชื้อที่ยังหลงเหลือ ซึ่ง อุปกรณ์ของระบบฆ่าเชื้อโรคนี้มีราคาสูง ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและรอเวลานานจึงจะได้สินค้า และทางโรงพยาบาลนครพิงค์มีแผนที่จะปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษเดิมให้เป็นห้องความดันลบอีกหลายห้อง นอกเหนือจากที่กำลังปรับปรุงห้องฉุกเฉินให้เป็นห้องความดันลบเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ...

Read More »

‘เชียงใหม่ นครแห่งอมต’ หนังสือแห่งปี2562

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เปิดเผยว่า หนังสือ ‘เชียงใหม่ นครแห่งอมต’ หนังสือแห่งปี 2562 จัดทำโดย เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงสืบสายราชสกุลเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ทายาทในเจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ กับหม่อมจันทร์สม ณ เชียงใหม่ และทรงเป็นหลานปู่ใน พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงผู้ครองนครเชียงใหม่ พระองค์ที่ 9 ทรงเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือที่ทายาทในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 มีความเคารพนับถืออย่างยิ่ง ตั้งแต่ชั้นพระธิดา คือ หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล เป็นอาทิ ตราบจนชั้นหลาน หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล และทายาทในปัจจุบัน กระผมได้รับความเมตตาจากกองบรรณาธิการให้เป็นผู้หนึ่งในการเขียนความนำหน้าหนังสือ ซึ่งถือเป็นเกียรติและยังความเป็นสิริมงคลอย่างสูงแก่ทายาทอดีตเอกอัครราชทูต หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล นักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งกล่าวว่า ‘ถือเป็นหนังสืออันทรงคุณค่ายิ่งแห่งกาลเวลา ที่ปัจจุบันหาอ่านและชื่นชมภาพประวัติศาสตร์อันงดงามได้ยากยิ่ง” ซึ่งเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ได้ทรงทุ่มเทพระกำลังวังชาและพระปรีชาสามารถอันเปี่ยมพร้อมให้กับหนังสือพิเศษเล่มนี้ ‘เชียงใหม่ นครแห่งอมต‘ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขอยกให้เป็น ...

Read More »

นาฏศิลปฯจัดใหญ่ แสง สี เสียง เรื่อง ‘เจ้าหลวงเชียงใหม่’2562

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ลานสนามหญ้าหน้ากู่เจ้าหลวง วัดสวนดอกวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นำโดย ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการ จัดแสดงแสง สี เสียง ประกอบสื่อผสมเรื่อง ‘เจ้าหลวงเชียงใหม่’ ที่ลานสนามหญ้าหน้ากู่เจ้าหลวง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์บูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงพระคุณต่อประเทศชาติบ้านเมือง โดย เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ทายาทเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อยต่อหน้าพระรูปพญามังราย และพระราชชายา เจ้าดารารัศมี เพื่อถวายสักการะต่อบรรพชนที่มีพระคุณในการร่วมกันปกป้องผืนแผ่นดินให้ร่มเย็นมาตลอดระยะเวลายาวนาน ซึ่งการแสดงครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากนักแสดงกิติมศักดิ์ นำโดยนางทิพวัน เรืองบุณย์ ศรีสุวรรณ ภริยา พล.ท.สาธิต ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก ซึ่งรับบทเป็นพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2 คน คือ นายมนัส ขันใส รับบทพระเจ้ากาวิละตอนปกครองเมือง นายคมสัน สุวรรณอำภา รับบทเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ นายอำเภอแม่แตง รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 2 พระญาธัมมลังกา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ...

Read More »

‘เจ้าวงศ์สักก์’ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ-ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สรงน้ำ-สักการะ ‘กู่เจ้าหลวง’2562

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 17 เมษายน 2562 เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และนายวิรุฬห์ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ กงสุลใหญ่ต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ อัญเชิญเครื่องสักการะเดินเท้าจากหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่วัดสวนดอกวรวิหาร (พระอารามหลวง) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อการประกอบพิธี ‘สรงน้ำกู่เจ้าหลวง’ บริเวณสนามหญ้าหน้ากู่เจ้าหลวง วัดสวนดอกวรวิหาร (พระอารามหลวง) ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวร่วมพิธีสำคัญเป็นจำนวนมาก โดยก่อนพิธีจะเริ่มได้มีฝนโปรยปรายลงมาสร้างความชุ่มเย็นให้กับผู้มาร่วมงาน จากที่ไม่เคยตกมานานกว่า 5-6 เดือน นับเป็นที่อัศจรรย์ใจ โดย กู่เจ้าหลวง เป็นสถานที่บรรจุอัฐิเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ 9 พระองค์ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ...

Read More »