Tag Archives: เครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 (ต้นแบบ)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เริ่มเดินเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ลานประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ น.อ.อรรถสิทธิ์ พงษ์เกษตร์กรรม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่าง กรมอู่ทหารเรือ ในฐานะคณะทำงานโครงการสร้างเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 (ต้นแบบ) ชี้แจงขั้นตอนการใช้งาน รวมถึงการดูแลรักษาเครื่องบำบัดอากาศฯ ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ถือเป็นต้นแบบ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 4 เครื่อง ก่อนหน้านี้ติดตั้งที่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายมาติดตั้งที่ลานประตูท่าแพ เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา และได้เริ่มเปิดใช้งานวันนี้เป็นวันแรก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเชียงใหม่ที่กำลังประสบปัญหา PM 2.5 เกินมาตรฐาน สำหรับ เครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ จัดสร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีความห่วงใยในปัญหาสุขภาพของประชาชน จึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ คิดหาแนวทางควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาของรัฐบาล โดยให้คณะทำงานโครงการสร้างเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกรมควบคุมมลพิษ พัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในประเทศ และใช้หลักการทำงานคือบำบัดอากาศในช่วงความสูงที่ 3 ...

Read More »