Tag Archives: อากาศยานไร้คนขับ

รมว.วราวุธฯ ขึ้นเหนือ หารือ9จังหวัดเร่งดับไฟป่า เล็งขอสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ-กองทัพอากาศลาดตระเวนหาจุดความร้อน

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญาเนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เลนจ์ไปยัง 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมทั้งรับฟังการแก้ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา และมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ภาพรวมจุดความร้อนภาคเหนือปีนี้มากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 30% โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำปาง พื้นที่เกิดไฟเป็นพื้นที่ป่าเป็นส่วนใหญ่ ทั้งป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษคือพื้นที่รอยต่อเชียงใหม่-เชียงราย เชียงใหม่-ลำพูน และแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่-ลำปาง รอบเมืองแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่-ฝาง-แม่อายและไชยปราการ ด้านนายนรินทร์ ประทวนชัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันเชียงใหม่มีจุดความร้อนสะสมมากกว่า 13,500 จุด ค่า PM ...

Read More »