Tag Archives: อริยทรัพย์ ทรัพย์อันประเสริฐยิ่ง

ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่ 22) /ร่มธรรม ร่มใจ ตอน อริยทรัพย์ ทรัพย์อันประเสริฐยิ่ง

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 22 ‘ร่มธรรม ร่มใจ ตอน อริยทรัพย์ ทรัพย์อันประเสริฐยิ่ง’ ออกอากาศวันที่ 19 มีนาคม 2558 ทางช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์ (youtube: Romtham Srisukho) สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »