ข่าวด่วน

Tag Archives: อบรมความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า

‘เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี’ อบรมวิธีปฐมพยาบาลช่วยชีวิต-ฉุกเฉิน (1699) ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวจากไฟฟ้า

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ( องค์การมหาชน ) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า วิธีปฐมพยาบาลช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (1699) โดยมีนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏฺิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางจามจุรีย์ เลิศจันทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นางวาทินี ศตวรานนท์ หัวหน้างานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหางดง และ จ . ส . อ . แสนพล แก้วหร่าย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ อาคารไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อบ่ายวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นางเนตรนภา กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า วิธีปฐมพยาบาลช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (1699) เป็นการทบทวนความรู้และวิธีปฏิบัติการปฐมพยาบาล การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การประเมินอาการผู้ป่วยฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน / การใช้เครื่อง AED และระบบ ICS (Incident Command System) ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยโรงพยาบาลหางดง , ...

Read More »