Tag Archives: องคมนตรี

‘สภากาชาดไทย’ ปล่อยขบวนคาราวานสู้ภัยโควิดครั้งที่2 ที่เชียงใหม่ ส่งมอบอุปกรณ์-เครื่องมือทางการแพทย์ช่วยเประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสภากาชาดไทยสู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 โดยนำอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นมาช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง  โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้โครงการสภากาชาดไทยสู้ภัยโควิด เกิดจากความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย N95  ชุดป้องกัน PPE  เครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล เครื่องอบยูวีสำหรับฆ่าเชื้อ และอื่นๆ เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยเริ่มเปิดตัวโครงการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 และตลอดในช่วง 40 วันที่ผ่านมา ได้รับเงินบริจาคกว่า 33 ล้านบาท ...

Read More »

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ‘ลูกเห็บตก’พื้นที่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 3 มกราคม 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่วาง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพลเรือนในพื้นที่ร่วมในพิธี ณ เทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ ได้เกิดเหตุวาตภัยและมีลูกเห็บตกหนักเมื่อวันที่ 29-30 ธันวาคม 2562  ในพื้นที่หลายพื้นที่ โดนหนักสุดในเขต ตำบลยางคราม  อำเภอดอยหล่อ  อำเภอแม่วาง และสันป่าตอง เป็นเหตุให้บ้านเรือนของประชาชน ได้รับความเสียหายจำนวน  2,113 หลังคาเรือน และได้รับเสียหายมาก จำนวน 345 หลังคาเรือน ที่ผ่านมามีการบูรณาการกำลังจิตอาสาจากทุกส่วนราชการ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ มลฑลทหารบกที่ 33  ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ช่างฝีมือและแรงงานจากกลุ่มผู้ประกอบการบ้านจัดสรร และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวนกว่า 800 นาย ร่วมแรงร่วมใจเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย สำนักข่าวเห็ดลม ...

Read More »

โครงการหลวงมุ่งพัฒนา ‘เมล็ดพันธุ์พืช’ เผยปี2562ลดปริมาณการนำเข้า40ล้าน ตั้งเป้าปี2563ทำสร้างรายได้เกษตร682ล้าน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 2/ 2563 เพื่อติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานด้านต่างๆ  โดยครั้งนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาแนวทางการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักและสมุนไพร ซึ่งโครงการหลวงมีนโยบายในการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช มาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ และพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในความรับผิดชอบในพื้นที่สถานีเกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ทั้ง 39 แห่ง โดยเฉพาะกลุ่มพืชผักสมุนไพร โครงการหลวงคัดเลือกและผลิตเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่างๆ แล้วรวม 17 ชนิด โดยปลูกในระบบ GAP จำนวน 11 ชนิด และระบบอินทรีย์ จำนวน 6 ชนิด และในปี 2562 คัดเลือกพันธุ์ผักที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จากการปรับปรุงพันธุ์และได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชแล้ว จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ที่มีลักษณะเด่น คือ รสหวาน กรอบ ใบหนากว่าพันธุ์เดิม ...

Read More »