Tag Archives: ห้องความดันลบ

คณะแพทย์ มช. เปิดตัว ‘ห้องฉุกเฉินแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ’แห่งแรกของประเทศ ลดการแพร่กระจายของเชื้อ เพิ่มความปลอดภัยบุคลาการทางการแพทย์และผู้ป่วย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าว “ห้องฉุกเฉินแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ” (Negative Pressure Room for Emergency Department) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีทีมแพทย์และตัวแทนกลุ่มวิศวกรอาสาพหุภาคี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงรายละเอียด ศ.นพ.บรรณกิจ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVD 19 ที่ขยายเป็นวงกว้างในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์จึงระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การตอบสนองต่อการเจ็บป่วยของผู้ปวยจำนวนมาก ได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด จึงได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อตอบสนองการระบาดอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ในรูปแบบต่างๆ อาทิ หุ่นยนต์ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูง จึงเป็นที่มาของการสร้างห้องฉุกเฉินแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ  “ถือเป็นห้องที่ได้มาตรฐานระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ด้วยงบประมาณ 5.5 ล้านบาท จากเงินบริจาคผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกและการบริจาคเพิ่เมติมจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  (มช.) เพราะสถานการณ์การระบาดของC0VD-19 อาจทำให้มีผู้ปวยที่ป่วยด้วยโรคนี้เจ็บปวยฉุกเฉิน อาการหนักและมาใช้บริการห้องฉุกเฉิน ซึ่งที่ผ่านมาหากผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะมีการติดเชื้อ จะได้รับการแยกไปทำการรักษาที่ห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อที่ห้องฉุกเฉิน ซึ่งแต่เดิม รพ มหาราชนครเชียงใหม่มีห้องลักษณะนี้เพียง 1 ...

Read More »

‘เจ้าวงศ์สักก์และเพื่อน’ มอบ1.2ล้านบาท หนุน รพ.นครพิงค์ ปรับปรุงห้องความดันลบรับผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ ผู้แทนเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้สืบสกุล ณ เชียงใหม่ พร้อมเครือญาติร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 1,200,000 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ เพื่อสร้างห้องความดันลบรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 4 ห้อง โดยมี นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ รศ.นพ.ศตวรรษ กล่าวว่า เป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาคจากคณะ ‘วงศ์สักก์และเพื่อน’ จำนวน 1,200,000 บาท มามอบให้โรงพยาบาลนครพิงค์ นพ. วรเชษฐ เต๋ชะรัก เนื่องจากเจ้าวงศ์สักก์และญาติมิตรมีความประสงค์จะสนับสนุนให้โรงพยาบาลนครพิงค์สามารถรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับการป้องกันบุคคลากรในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ จึงรวบรวมเงินดังกล่าวมามอบให้โรงพยาบาลนำไปปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษให้เป็นห้องความดันลบรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจร้ายแรงอื่นๆ ในอนาคต  นพ.วรเชษฐ กล่าวว่า ห้องความดันลบจะป้องกันไม่ให้มีอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อโรคหลุดรอดออกจากห้องผู้ป่วยไปได้ จึงป้องกันการแพร่กระจายเชื้อถึงผู้ป่วยอื่นและบุคคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในหอผู้ป่วย ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ห้องความดันลบทุกห้องต้องติดตั้งระบบกรองและฆ่าเชื้อ โดยอากาศที่ดูดออกจากห้องจะผ่านแผ่นกรองประสิทธิภาพสูง หรือ HEPA และผ่านรังสีอัลตราไวโอเลต เพื่อฆ่าเชื้อที่ยังหลงเหลือ ซึ่ง อุปกรณ์ของระบบฆ่าเชื้อโรคนี้มีราคาสูง ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและรอเวลานานจึงจะได้สินค้า และทางโรงพยาบาลนครพิงค์มีแผนที่จะปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษเดิมให้เป็นห้องความดันลบอีกหลายห้อง นอกเหนือจากที่กำลังปรับปรุงห้องฉุกเฉินให้เป็นห้องความดันลบเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ...

Read More »