Tag Archives: หยอดผางประทีป

ชุมชนเมืองเชียงใหม่เริ่มหยอด ‘ผางประติ๊ด’62,000ดวง เพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชารอบคูเมือง9พย.62 ก่อนคืนลอยกระทง

ช่วงเช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ลานหอพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อ.เมืองเชียงใหม่ จิตอาสา ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ และคณครูในเขตชุมชนเมืองเชียงใหม่ ช่วยกันหยอดผางประติ๊ด หรือผางประทีป ซึ่งในช่วงเทศกาลยี่เป็ง หรือลอยกระทงเชียงใหม่ทุกปี เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่จะจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมกันจุดผางประติ๊ดรอบ 4 แจ่งคูเมืองในช่วงค่ำ ถือเป็นอีกกิจกรรมที่สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ประธานเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปีนี้จิตอาสา ชาวบ้าน ครู นักเรียน นักศึกษาในเขตเมืองเชียงใหม่ พร้อมใจกันมาร่วมทำผางประติ๊ด ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้รวบรวมขี้ผึ้งจากวัดต่างๆของเชียงใหม่ นำมาหลอมรวมด้วยความร้อนจนละลาย จากนั้นตักใส่กาน้ำ แบ่งให้ผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมได้ช่วยกันหยอดลงในถ้วยดินเผาใบใหญ่ใช้งานได้ 8 ชั่วโมง ปีนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำทั้งหมด 12,000 ดวง เพื่อนำไปใช้จุดรอบคูเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. และผางประติ๊ดขนาดเล็ก 50,000 ดวง สำหรับบนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่มีลานโคม เพื่อความสวยงามของเมืองเชียงใหม่ตลอด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562  “วันนี้เราพร้อมใจกันมาหยอดผางประติ๊ด ให้ได้วันละ ...

Read More »

ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ร่วมหยอดผางประติ๊ด เพื่อนำไปจุดถวายเป็นพุทธบูชารอบคูเมือง คืนลอยกระทง

ช่วงเช้าวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ชาวบ้าน นักเรียนคุณครูในเขตชุมชนเมืองเชียงใหม่ ได้เดินทางมาช่วยกันหยอดผางประติ๊ด หรือผางประทีป ซึ่งในช่วงเทศกาลยี่เป็ง หรือลอยกระทงเชียงใหม่ทุกปี ชุมชนจะจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาจุดผางประติ๊ดรอบ 4 แจ่งคูเมืองในช่วงค่ำ ถือเป็นอีกกิจกรรมที่สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นายอาณัติ คลังวิเชียร ประธานเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้จิตอาสา ชาวบ้าน ครู นักเรียน นักศึกษาในเขตเมืองเชียงใหม่ ได้พร้อมใจกันมาร่วมทำผางประติ๊ด ผู้เฒ่าผู้แก่ได้รวบรวมขี้ผึ้งจากวัดต่างๆของเชียงใหม่ บางส่วนจัดซื้อมา นำมาหลอมรวมด้วยความร้อนจนละลาย จากนั้นตักใส่กาน้ำ แบ่งให้ผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมได้ช่วยกันหยอดลงในถ้วยดินเผาใบเล็ก ปีนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำทั้งหมด 10,000 ดวง เพื่อนำไปใช้จุดรอบทุกแจ่งของคูเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 วันนี้เราพร้อมใจกันมาหยอดผางประติ๊ด ให้ได้วันละ 3,000 ดวง ต่อเนื่อง 3-4 วัน  นอกจากคนในชุมชนแล้ว นักท่องเที่ยวต่างประเทศก็แวะมาช่วยกัน ถือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมดั้งเดิมล้านนาของเรา เราจะจุดก่อนวันลอยกระทง 2 วัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา บูชาพระเจ้า 5 พระองค์ตามตำนานล้านนา ที่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ได้แก่ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ ...

Read More »