ข่าวด่วน

Tag Archives: หนังสือเชียงใหม่ นครแห่งอมต

‘เชียงใหม่ นครแห่งอมต’ หนังสือแห่งปี2562

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เปิดเผยว่า หนังสือ ‘เชียงใหม่ นครแห่งอมต’ หนังสือแห่งปี 2562 จัดทำโดย เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงสืบสายราชสกุลเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ทายาทในเจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ กับหม่อมจันทร์สม ณ เชียงใหม่ และทรงเป็นหลานปู่ใน พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงผู้ครองนครเชียงใหม่ พระองค์ที่ 9 ทรงเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือที่ทายาทในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 มีความเคารพนับถืออย่างยิ่ง ตั้งแต่ชั้นพระธิดา คือ หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล เป็นอาทิ ตราบจนชั้นหลาน หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล และทายาทในปัจจุบัน กระผมได้รับความเมตตาจากกองบรรณาธิการให้เป็นผู้หนึ่งในการเขียนความนำหน้าหนังสือ ซึ่งถือเป็นเกียรติและยังความเป็นสิริมงคลอย่างสูงแก่ทายาทอดีตเอกอัครราชทูต หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล นักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งกล่าวว่า ‘ถือเป็นหนังสืออันทรงคุณค่ายิ่งแห่งกาลเวลา ที่ปัจจุบันหาอ่านและชื่นชมภาพประวัติศาสตร์อันงดงามได้ยากยิ่ง” ซึ่งเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ได้ทรงทุ่มเทพระกำลังวังชาและพระปรีชาสามารถอันเปี่ยมพร้อมให้กับหนังสือพิเศษเล่มนี้ ‘เชียงใหม่ นครแห่งอมต‘ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขอยกให้เป็น ...

Read More »

‘เจ้าวงศ์สักก์’ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ-ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สรงน้ำ-สักการะ ‘กู่เจ้าหลวง’2562

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 17 เมษายน 2562 เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และนายวิรุฬห์ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ กงสุลใหญ่ต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ อัญเชิญเครื่องสักการะเดินเท้าจากหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่วัดสวนดอกวรวิหาร (พระอารามหลวง) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อการประกอบพิธี ‘สรงน้ำกู่เจ้าหลวง’ บริเวณสนามหญ้าหน้ากู่เจ้าหลวง วัดสวนดอกวรวิหาร (พระอารามหลวง) ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวร่วมพิธีสำคัญเป็นจำนวนมาก โดยก่อนพิธีจะเริ่มได้มีฝนโปรยปรายลงมาสร้างความชุ่มเย็นให้กับผู้มาร่วมงาน จากที่ไม่เคยตกมานานกว่า 5-6 เดือน นับเป็นที่อัศจรรย์ใจ โดย กู่เจ้าหลวง เป็นสถานที่บรรจุอัฐิเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ 9 พระองค์ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ...

Read More »