Tag Archives: สำนักพัฒนาพิงคนคร

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมอบของขวัญช่วงปิดเทอม เปิดตัว ‘ลูกยีราฟ’สมาชิกตัวน้อย

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า เนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมของน้องๆ หนูๆ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงขอมอบ ลูกยีราฟ (GIRAFFA) เพศเมีย จำนวน 1 ตัว ให้เป็นของขวัญพิเศษต้อนรับวันปิดเทอม  “โดยลูกยีราฟ เกิดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 จากพ่อมอส อายุ 17 ปี และแม่จอย อายุ 16 ปี ขณะนี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี และแม่จอยสามารถเลี้ยงลูกได้เองตามธรรมชาติ  แต่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งก่อนหน้านี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสามารถเพาะพันธุ์ยีราฟ สายพันธุ์ RETICULATE มาแล้ว จำนวน 4 ตัว ซึ่งทุกตัวเกิดจากพ่อมอสและแม่จอย ทำให้ปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมียีราฟทั้งสิ้น จำนวน 9 ตัว” นายอนุชา กล่าวอีกว่า  ยีราฟ สายพันธุ์ RETICULATE นี้ เมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นจะมีลักษณะและพฤติกรรมเหมือนกับยีราฟสายพันธุ์ทั่วไป แต่มีความแตกต่างกันที่ลวดลายมีขนาดใหญ่ มีเส้นสีขาวตัดเส้นอยู่รอบๆ และบางลายจะปรากฏเป็นสีแดงเข้ม ปัจจุบันยีราฟสายพันธุ์ ...

Read More »

พิงคนคร’ เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยว มุ่งยกระดับศักยภาพ8จังหวัดภาคเหนือตอนบน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ( องค์การมหาชน ) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พล . อ . เจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน   พร้อมด้วย นางเนตรนภา   สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือเขต 1 พร้อมด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน   หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมภูมิไทยการ์เด้น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า การจัดประชุมหารือความร่วมมือเชื่อมโยงการจัดการท่องเที่ยวด้านการตลาด กับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของพื้นที่ ...

Read More »