ข่าวด่วน

Tag Archives: สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สสจ.เชียงใหม่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบ (อู่ฮั่น) พร้อมสั่งการด่านควบคุมโรคคัดกรองอเข้มข้น-เตรียมความพร้อมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 มกราคม 2563 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เชียงใหม่ พร้อมด้วย นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ แถลงที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กรณีที่มีรายงานข่าวในประเทศจีนว่า พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส จำนวน 44 คน จากเมืองอู่ฮั่น ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าทางการจีนได้ดำเนินการสอบสวนโรค และอยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุก่อโรค แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนกอะดิโนไวรัส หรือโรคทางเดินหายใจที่พบได้ทั่วไป อาการที่สังเกตุได้ คือ มีอาการไข้ หรืออุณหภูมิกายมากกว่า 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับไอ มีน้ำมูก และหายใจหอบเหนื่อย หรือผู้เสียชีวิตด้วยอาการทางเดินหายใจเฉียบพลัน  ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมความพร้อมรับมือโรคปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้ ด่านควบคุมโรค ในท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อพบผู้สงสัยว่าจะเป็นโรคปอดอักเสบ (อู่ฮั่น) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของด่านฯ และแจ้งไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์ สายด่วน 1669 โดยโรงพยาบาลนครพิงค์จะจัดรถพยาบาลเพื่อไปรับผู้สงสัย ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง รวมทั้งมีการแจกบัตรเฝ้าระวังโรค (Health ...

Read More »

สสจ.เชียงใหม่ห่วงปัญหาสุขภาพจิต รณรงค์วัยรุ่นสร้างภูมิคุ้มกันรับมือ ‘วันสุขภาพจิตโลก’10 ตุลาคม

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสุขภาพจิตโลก หรือ World Mental Health Day เพราะริชาร์ด ฮันเตอร์ เลขาธิการใหญ่ของสหพันธ์สุขภาพจิตโลก ขณะดำรงตำแหน่งในปี 2535 กำหนดไว้ โดยมุ่งหวังรณรงค์ให้ประชากรทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิต เพราะสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมไปด้วยกัน ผู้ที่มีโรคทางกายเรื้อรัง จิตใจก็จะเป็นส่วนสำคัญที่คอยประคับประคองให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ และร่วมมือรักษา  “ปัญหาทางจิตใจควรได้รับการวินิจฉัย หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จะส่งผลซ้ำเติมโรคทางกายที่เป็นอยู่ จนเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ สิ้นหวัง หรือแม้กระทั่งไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป ดังนั้นการต่อสู้โลกทางกายเป็นสิ่งที่ต้องมุ่งมั่นตั้งใจ การปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิตอยู่ที่กำลังใจใกล้ตัว รวมถึงการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมป้องกันปัญหา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยและคลี่คลายปัญหา โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจอันดี” นพ.จตุชัย กล่าวว่า การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจควรเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย สร้างการตระหนักรู้ในหมู่วัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว เข้าใจสัญญาณเตือนภัยตั้งแต่เนิ่นๆ จัดอบรมหลักสูตรในโรงเรียน เพื่อให้สามารถและรับมือกับสิ่งท้าทายในชีวิตประจำวัน เป็นทักษะและภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต และหากมีปัญหาสุขภาพจิตสามารถโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่กลัวที่จะเข้ารับการปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลผู้ป่วยซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการปี 2562 ...

Read More »