ข่าวด่วน

Tag Archives: สังคมถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว

ม.ราชภัฏเชียงใหม่รวมพลังจิตอาสา ‘ขัดเส้น-เติมสี’รณรงค์ถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว

ที่ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานนำจิตอาสา ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้แทนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนในชุมชน จำนวนกว่า 400 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนน ทางเดินภายในและรอบมหาวิทยาลัย ก่อนดำเนินกิจกรรม ‘ขัดเส้น – เติมสี’ สร้างสังคมถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว ในโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย ‘คนมีเส้น CMRU’ เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ ผศ.ดร.สมบัติ กล่าวว่า ‘ขัดเส้น – เติมสี’ เป็นกิจกรรมที่ดีและสอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมคนขับรถดี และร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย โดยเริ่มต้นจากการสร้างสำนึกที่ดีตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ให้แก่นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และขยายผลสู่ชุมชน เพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุอันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตหรือพิการโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »