ข่าวด่วน

Tag Archives: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

‘ม.ล.ปนัดดา’ เตือนเยาวชน คิดดี-มีคุณธรรม นำสู่ความสำเร็จในชีวิต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน และพบปะกับผู้บริหาร กรรมการสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกหลานเยาวชน และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน‘ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งว่า ความคิดของลูกหลานถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแห่งปฐมบทของการดำรงชีวิต เมื่อคิดดีย่อมที่จะสามารถกระทำสิ่งต่างๆ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง กอปรด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีความชอบธรรมต่อสิ่งที่คิดและนำสู่การปฏิบัติ เกิดขึ้นทางพฤติกรรมบุคคลที่เรียกว่าธรรมาภิบาลชีวิต โอกาสที่จะหลงทาง หลงผิด หลงลืมตัว ย่อมเกิดขึ้นได้ยากเต็มที “แต่หากเริ่มต้นคิดผิดเสียแล้ว ขาดตกบกพร่องเสียแล้ว ปราศจากหลักธรรมาภิบาล ความสำเร็จในสิ่งดีงามอันเป็นความมุ่งมาดปรารถนาย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ พื้นฐานทางความคิดจากการเรียนการสอนทั้งจากที่บ้านและสถานศึกษาจึงมีความหมายสำคัญที่สุดแก่ลูกหลานทุกคนในวันนี้ ทั้งผู้ให้และผู้รับความรู้” ม.ล.ปนัดดา กล่าว สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯสอนเยาวชน ‘เลือกคบคน’เพื่ออนาคตของประเทศ

เมื่อบ่ายวันที่ 29 มกราคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ม.ล.ปนัดดา กล่าวในการบรรยายพิเศษว่า ดีใจทุกครั้งที่ได้มา จ.ปทุมธานี ‘เมืองบัวหลวงของในหลวง‘ เสมือนได้กลับมาบ้าน เพราะรับราชการสนองพระเดชพระคุณที่ จ.ปทุมธานี นานกว่าทุกจังหวัด คือ ประมาณ 3 ปี อยากพูดกับลูกหลานทุกคนว่า ใจเราเท่านั้นจริงๆ จะสอบผ่านหรือไม่ผ่านข้อทดสอบชีวิตในช่วงเวลาเช่นนี้ ที่เป้าหมายของทุกคน คือ ต้องสอบให้ผ่าน และไม่ใช่เพียงแค่ผ่าน แต่ผ่านด้วยความราบรื่น เรียบร้อย สร้างความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคม หรือที่เรียกว่ากลยุทธ์ในการครองตน คน และงาน มีความสำเร็จในทางที่ถูกที่ดี “เคยพูดหลายครั้งว่าการคบผู้คนนับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตปัจจุบัน เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก คนดีมีความสามารถกลายเป็นไม่ค่อยอยากแสดงตัว ที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับใคร ในขณะที่คนไม่ดี เอารัดเอาเปรียบก็ฉกฉวยโอกาสในเวลาที่คนดีมีศีลธรรม ปลีกตัวเข้าสู่วิเวก ...

Read More »