ข่าวด่วน

Tag Archives: สถานพินิจ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ฝากเยาวชนสถานพินิจฯ ไม่ ‘หลงลืมตัว’

เมื่อบ่ายวันที่ 24 มกราคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เขตบางนา โดย ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนนึ่งว่า ที่มาเยี่ยมได้หลายครั้งหลายหน แล้วลูกๆ หลานๆ ถามว่า 180 ครั้ง ที่ได้ไปตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ วิทยากรทำได้อย่างไรในช่วง 1 ปี ขอตอบว่า ‘ลูกๆ หลานๆ ทุกคนก็สามารถทำได้เช่นกัน ใครๆ ก็ทำได้ หากเรามีแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจและความจงรักภักดีที่เราคนไทยทุกคนมีมาแต่เกิด กล่าวคือ ความเหนื่อยไม่มี ความคิดในการอวดโอ้ ‘show off’ ไม่มี การมุ่งหวังผลประโยชน์อันผิดคุณธรรมจริยธรรมไม่มี คือ อย่าคดโกง อย่าเอาเปรียบ ใครก็ทำได้ทั้งนั้น “คุณหมอได้บอกกับผมวันนี้เองว่า ...

Read More »