ข่าวด่วน

Tag Archives: สถานการณ์ฝิ่น

กกล.ผาเมืองเผยแนวโน้มการปลูกฝิ่นลดลง ปปส.ภาค5ระบุการลาดตระเวณร่วมลาว-เมียนมา ช่วยสกัดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดอย่างได้ผล

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมทองจัตุ กองกำลังผาเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ 1 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมแถลงแผนโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วยงานในโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ตลอดจนซักซ้อมทำความเข้าใจในการเข้าควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น โดยมุ่งเน้นจัดการกับปัญหาเงื่อนไข อิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ยังคงเหลืออยู่ การเฝ้าระวัง การสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการนำประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมตัดทำลายในแปลงฝิ่นที่ตรวจพบ โดยการปฏิบัติงานด้านการข่าว การกดดันด้วยกำลัง การปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พล.ต.ถนัดพล กล่าวว่า ปีนี้พบว่าพื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกฝิ่นลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากการดำเนินมาตรการป้องกันที่เข้มงวดในช่วงก่อนฤดูการปลูกฝิ่น มาตรการปราบปรามกลุ่มนายทุน ผู้สนับสนุนการปลูกฝิ่น รวมถึงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ปลูกฝิ่นหนาแน่นอย่างต่อเนื่อง และความเจริญที่เริ่มเข้าไปในพื้นที่ทุรกันดารมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างถนนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตามความต้องการของผู้เสพและราคาฝิ่นดิบในพื้นที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปลูกฝิ่นยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในเขตอำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ “ปัจจุบันสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดได้ตรวจพบพื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกฝิ่นแล้ว จำนวน 12 พื้นที่ จำนวน 202 ...

Read More »

แม่ทัพน้อยที่3แถลง สถานการณ์ลักลอบปลูกฝิ่นลดลงต่อเนื่อง คาดไม่เกิน3-5ปีหมดไปจากประเทศไทย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมทองจัตุ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย  (ศมพ.อมก๋อย) กองกำลังผาเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานแถลงสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 โดยมี พล.ต.อุกฤษฏ์  นุตคำแหง เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และนางจิรพรรณ มุกุระ ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาค 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พล.ท.สุภโชค กล่าวว่า การควบคุมพืชเสพติดหรือฝิ่นในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ เพราะ 2 ปีที่ผ่านมามีการพบพื้นที่ปลูกฝิ่นถึง 200 ไร่ และปีต่อมาเหลือ 50 ไร่ และปีนี้ลดลงอีกเหลือเพียง 25 ไร่ เรียกว่าลดไปกว่าครึ่ง ถือว่าเป็นทิศทางและแนวโน้มที่ดีในกาคควบคุมการปลูกได้ สิ่งที่ต้องทำคือการดูแลคนที่ติดอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างเสริมอาชีพให้เขามีงานทำ มีรายได้ ...

Read More »