ข่าวด่วน

Tag Archives: สงรน้ำพระธาตุ

‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานน้ำสรงพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำประจำปี

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง เพื่ออัญเชิญไปสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ประจำปี 2563 โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆารวาส ได้กล่าวถวายน้ำสรงพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง และประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุ โดยมีตัวแทนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอจอมทองเข้าร่วมพิธี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  ทางวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารจึงจำกัดจำนวนผู้ที่เข้าร่วมพิธี ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นจึงไม่มีการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเหมือนเช่นทุกปี ทั้งนี้วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตามตำนานกล่าวว่าพุทธสถานแห่งนี้ เป็นวัดที่ประดิษฐาน ‘ทักขิณโมลีธาตุ’ หรือพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การประดิษฐานนี้มิได้เป็นการถาวร คือ สามารถอัญเชิญพระบรมธาตุออกมาให้ประชาชน ได้สักการะอย่างใกล้ชิด จึงทำให้เกิดเป็นประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง นอกจากนี้วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร แห่งนี้ยังเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิด ของผู้ที่เกิดปีนักษัตร ปีชวด หรือปีหนู สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »