ข่าวด่วน

Tag Archives: ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

ยินดี! บุคคลต้นแบบปี2563 ‘ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์’คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นางกรวิภา วรานิชสกุล นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ใต้ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลบุคคลต้นแบบ ประจำปี พ.ศ 2563 แก่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. จากการคัดเลือกของสโมสรโรตารีเชียงใหม่ใต้ และโรตารีภาค 3360 โดยความเห็นชอบจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้สโมสรโรตารี่เขียงใหม่ไต้ ร่วมกับโรตารีภาค 3360 คัดเลือกบุคคลต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาจาก คุณลักษณะของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 1.เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 2.เป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของสังคม 3.เป็นบุคคลที่มีจิตอาสา มีน้ำใจ ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 4.เป็นบุคคลที่เผยแพร่ศิลปะ ประเพณี ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 5.เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 6.เป็นบุคคลที่มีคุณงามความดี และทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ซึ่งในปี พ.ศ.2563 มีบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ จำนวน 10 ท่าน สำนักข่าวเห็ดลม ...

Read More »

‘แพทย์ มช.’ เจ๋ง ปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคตับมีชีวิต ใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องครั้งแรกในประเทศไทย และครั้งที่2ในอาเซียนไม่ต้องรอคิวบริจาคอวัยวะนาน อัตรารอดชีวิตสูง90%

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์  เป็นประธานแถลงข่าว ‘การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคตับมีชีวิต โดยวิธีการผ่านตัดผ่านกล้องครั้งแรกในประเทศไทย และครั้งที่ 2 ในอาเซียน’ โดยนายบุญยืน มีมานะ ผู้รับบริจาคตับ และ น.ส.สาลินี ช่างเงิน  บุตรสาวชาวจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นผู้บริจาคตับเข้าร่วมแถลงข่าวด้วย ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ กล่าวว่า มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับตันๆ ของประเทศไทย การรักษามะเร็งตับที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือการฝ่าตัดมะเร็งตับออก อย่างไรก็ตามผู้ปวยมะเร็งตับมักพบว่ามีภาวะตับแข็งร่วมด้วย ซึ่งสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและการดื่มสุรา เป็นเหตุให้ผู้ป่วยมะเร็งตับส่วนใหญ่ไม่สามารถรับการรักษาโดยการผ่าตัดได้ แต่ปัจจุบันการแพทย์ของประเทศไทยมีพัฒนาการไปอย่างมาก โดยเฉพาะการให้การรักษาผู้ป่วยโรคตับด้วยปลูกถ่ายตับ  ซึ่งการผ่าตัดสามารถรักษาทั้งภาวะตับแข็ง และมะเร็งตับไปในการผ่าตัดครั้งเดียวกัน ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งตับที่ได้รับการปลูกถ่ายตับมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง 80-90% และมีอัตราการกลับเป็นซ้ำต่ำเมื่อเทียบกับการรักษาวิธีอื่น ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตยืนยาว ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อีกครั้ง “ขณะนี้การปลูกถ่ายตับสำหรับผู้ใหญ่มีด้วยกัน 2 วิธี คือ  1.การปลูกถ่ายตับจากผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตาย เป็นการผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคที่สมองตายแล้ว ในปัจจุบันการปลูกถ่ายตับในประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็นการปลูกถ่ายวิธีนี้ ข้อดีของการผ่าตัดวิธีนี้คือ ไม่ต้องเสี่ยงทำการผ่าตัดในผู้บริจาคที่มีชีวิต แต่ข้อเสีย คือ การรออวัยวะที่นานหลายเดือนหรือหลายปี เนื่องจากในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน มีผู้บริจาคอวัยวะจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับผู้ปวยที่รออวัยวะ ...

Read More »

คณะแพทย์ มช. เปิดตัว ‘ห้องฉุกเฉินแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ’แห่งแรกของประเทศ ลดการแพร่กระจายของเชื้อ เพิ่มความปลอดภัยบุคลาการทางการแพทย์และผู้ป่วย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าว “ห้องฉุกเฉินแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ” (Negative Pressure Room for Emergency Department) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีทีมแพทย์และตัวแทนกลุ่มวิศวกรอาสาพหุภาคี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงรายละเอียด ศ.นพ.บรรณกิจ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVD 19 ที่ขยายเป็นวงกว้างในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์จึงระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การตอบสนองต่อการเจ็บป่วยของผู้ปวยจำนวนมาก ได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด จึงได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อตอบสนองการระบาดอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ในรูปแบบต่างๆ อาทิ หุ่นยนต์ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูง จึงเป็นที่มาของการสร้างห้องฉุกเฉินแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ  “ถือเป็นห้องที่ได้มาตรฐานระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ด้วยงบประมาณ 5.5 ล้านบาท จากเงินบริจาคผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกและการบริจาคเพิ่เมติมจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  (มช.) เพราะสถานการณ์การระบาดของC0VD-19 อาจทำให้มีผู้ปวยที่ป่วยด้วยโรคนี้เจ็บปวยฉุกเฉิน อาการหนักและมาใช้บริการห้องฉุกเฉิน ซึ่งที่ผ่านมาหากผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะมีการติดเชื้อ จะได้รับการแยกไปทำการรักษาที่ห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อที่ห้องฉุกเฉิน ซึ่งแต่เดิม รพ มหาราชนครเชียงใหม่มีห้องลักษณะนี้เพียง 1 ...

Read More »

รพ.สวนดอกแจง กรณีหน้ากากอนามัยขาดแคลน คาดยื้อใช้ภายใน1เดือน เตรียมผลิตชุดหมีพลาสติกใช้ หารือรับมือหากเข้าสู่เฟส3

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงมหาราชนครเชียงใหม่ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ โรงมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวกรณีสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 และความเพียงพอต่อการใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ ว่าขณะนี้ถือว่า เป็นสถาวะไม่ปกติ เพราะโควิดกระจายไปทั่วโลก และมีรายงานแพร่ไปมากกว่า 60 ประเทศ และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เรามีการแยกผู้ป่วยไว้คนละอาคาร หากมีผู้ป่วยที่เป็นชัดเจนก็แยกส่วนกัน กรณีหน้ากากอนามัยแม้จะมีงบประมาณ แต่ไม่มีของจำหน่ายก็ต้องพิจารณา เพราะเราเป็นโรงพยาบาลก็ต้องบริหารจัดการด้วยการประเมินสั่งซื้อล้านกว่าชิ้นในช่วงสองเดือน แต่วันนี้ได้รับมอบมาเพียง จำนวน 10,000 ชิ้น แต่โรงพยาบาลเองยังมีของสำรองในคลัง 18,000 ชิ้น หากใช้ตามปกติ 3 โรงพยาบาลจะใช้ 4,000 ชิ้นต่อวัน ก็จะเหลือเพียง 1 อาทิตย์หากใช้ปกติ  “แต่ขณะนี้ไม่ปกติ สัดส่วนการใช้จะต้องมากขึ้น เพราะของไม่มีมาส่ง ...

Read More »

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมรับ7วันระวังอันตราย ‘เทศกาลปีใหม่’2563 วอนบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รองคณบดี และ รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแถลงภาพรวมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. , ความคืบหน้าโครงการ Save Sujinno , โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ศูนย์ MTEC , ศูนย์ Customer Service Center (CSC) , Suandok Hospital Line , 7 ...

Read More »

คณะแพทย์ มช.ระดมทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วย ‘สุจิณฺโณ’ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยิ่งกดยิ่งให้ยิ่งได้บุญ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 15 ตึกสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย ‘สุจิณโณ’ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่มีสภาพทรุดโทรมในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการตลอดจนสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี OLYMPUS DIGITAL CAMERA โดยมี รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และประธานคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุน เพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มอบเงินบริจาค จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินในการปรับปรุงอาคารสุจิณโณ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม กล่าวว่า อาคารผู้ป่วย ‘สุจิณฺโณ’ เป็นสาวน้อยที่ก้าวสู่ภาวะสูงวัยที่ต้องได้รับการดูแลและรักษาไว้ หลังจากหลวงปู่แหวนได้กรุณาสนับสนุนในการก่อสร้างเพื่อประชาชนได้มีโอกาสได้เข้ารับการรักษาจากแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญในโรคต่างๆ  ซึ่งประโยชน์ของการปรับปรุงอาคารครั้งนี้ก็ตกอยู่ที่ประชาชน แยกเป็นการปรับปรุงอาคาร 400 ล้านบาท ...

Read More »

เจ๋ง คณะแพทยศาสตร์ มช.แถลงเปิดตัว ‘ศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดเสมือนจริง’แห่งแรกในภาคเหนือ

เมื่อเวลา 10.00 น. ​วันที่ 11 กันยายน 2562 ​ที่บริเวณชั้น 8 อาคารปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์​ มช. ผศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และ ผศ.พญ.กนกกาญจน์ เทพมาลัย อาจารย์ประจำหน่วยกุมารศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว ‘ศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดเสมือนจริง’ แห่งแรกในภาคเหนือ โดยมีทีมบริหารและศัลยแพทย์ที่เกี่ยวข้องของคณะแพทย์ มช. ร่วมให้ข้อมูล ​ศ.นพ.บรรณกิจ กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจในวาระครบรอบ 60 ปี ของคณะแพทย์ มช. ในการเปิดตัวศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดเสมือนจริง หรือ Surgical simulation training center แห่งแรกในภาคเหนือ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับต่างประเทศ ตลอดจนต้องการให้แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์และศัลยแพทย์ได้ฝึกทักษะจากอุปกรณ์จำลองก่อนที่จะทำการปฏิบัติในผู้ป่วยจริง เพื่อทำให้เกิดความชำนาญแก่แพทย์ ให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วยลดภาวะแทรกซ้อน และเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด ซึ่งในประเทศไทยมีศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดเสมือนจริง อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช นอกนั้นเป็นเพียงห้องปฏิบัติการ “คณะแพทยศาสตร์ มช. บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนการผ่าตัดผ่านกล้อง ให้แก่แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ และได้สร้างศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดเสมือนจริงขึ้นเป็นแห่งแรกในภาคเหนือ ...

Read More »

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด ‘มหกรรมสุขภาพ 60 ปี-MED CMU 60th Anniversary EXPO 2019’ขอบคุณผู้ใช้บริการ 6-8กันยายนนี้

วันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี-MED CMU 60th Anniversary EXPO 2019 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดให้บริการผู้ป่วยมาเป็นระยะเวลา 60 ปี โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงในการวินิจฉัยโรค ให้การบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล การจัดงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ ...

Read More »

‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเงิน79,980,000.00บาท จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาพยาบาล สุขภาพร่างกายของประชาชน ตลอดจนประสิทธิภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ และพยาบาล และสถานพยาบาลต่าง ๆ จากทั่วประเทศ ที่ยังคงขาดแคลนและมีความจำเป็นในการให้บริการในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย  โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งหมด และส่วนหนึ่งเป็นเงินรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ‘สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์’ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,407,144,487.59 บาท  เป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้การรักษาทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์และพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการให้การบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย การรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ได้รับการรักษามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชน ทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ในส่วนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือ โรงพยาบาลสวนดอก ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โรงพยาบาลสวนดอก ได้รับพระราชทานเงินมาช่วยปรับปรุงและพัฒนาระบบเป็นจำนวนเงิน 79,980,000 บาท ถือเป็นงบที่จะนำมาพัฒนาโรงพยาบาล ทั้งการเสริมวิสัยทัศน์พันธกิจของคณะแพทย์ศาสตร์ที่ตั้งไว้ คือ การบริการที่เป็นเลิศ งานวิจัย และการศึกษาที่เป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล “เงินพระราชทานที่เราได้รับมามีการวางแผนไว้ว่าจะซื้อเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดซับซ้อนตัวใหม่ เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนด้านโรคต่างๆ เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก ตู้อบสำหรับเด็กทารก โคมไฟในห้องผ่าตัด เตียงผู้ป่วยชนิดไฟฟ้า ...

Read More »

คณะแพทยศาสตร์ มช. จับมือบริษัท จีอี เมดิคอลฯ หนุน‘เครื่องอัลตร้าซาวน์แบบพกพา’ใช้ในหลักสูตรการเรียนแพทย์ขั้นสูงแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) คณะแพทยศาสตร์ มช. และ บ.จีอี เมดิคอล ซิสเต็ม (ประเทศไทย) ร่วมกันแถลงความร่วมมือโครงการอัลตร้า–ซาวน์แบบพกพา ‘Ultrasound in Curriculum’ เพื่อสนับสนุนการศึกษาในหลักสูตรแพทย์ขั้นสูงเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเชียน เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาแพทย์กว่า 200 คน ในการศึกษาหลากหลายสาชาวิชาชีพแพทย์ ให้สามารถเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารในภาคเหนือช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที โดยมีนายนาธาน อัสติน กงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ถืออีกขั้นของเทคโนโลยีการแพทย์ด้านอัลตราซาวน์ กับการพัฒนาการศึกษาต่อทางการแพทย์ขั้นสูงแห่งแรกในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งบริษัท จีอี เมดิคอล ซิสเต็ม (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุนเครื่องอัลตราซาวน์แบบพกพารุ่นล่าสุด จำนวน 10 เครื่อง มูลค่าเครื่องละ 4-5 แสนบาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแพทย์กว่า 200 คนที่จะได้ใช้เครื่องมืออัลตราซาวน์เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาหลากหลายสาชาวิชา อาทิ ...

Read More »