Tag Archives: ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต

รมว.สุวิทย์ฯร่วมยินดี ‘วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต’มช.เปิดมิติใหม่เพื่อการศึกษาพัฒนาคนทุกช่วงวัย รองรับความเปลี่ยนแปลงของโลก

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 28 มกราคม 2563 ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU School of Lifelong Education โดยศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และนายสุทธิชัย หยุ่น นักสื่อสารมวลชนอาวุโส ร่วมกิจกรรม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการยกระดับการพัฒนาประเทศสู่อนาคต ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตตอบโจทย์ความยั่งยืน สิ่งที่ มช.ทำสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่แท้จริง เพราะโลกของ 4.0 คือ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาในช่วงศตวรรษที่ 21 ซึ่งหัวใจสำคัญ คือ Human และ Social Capital ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงชีวิตจากที่แค่เรียน ทำงาน และเกษียณ แต่ปัจจุบันคนอายุยืนมากขึ้นจึงต้องมีการเรียนรู้มากขึ้นเพื่อทำงานมากขึ้น  “จากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเพศหรือวัยไหน ...

Read More »

คณะแพทย์ มช.ระดมทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วย ‘สุจิณฺโณ’ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยิ่งกดยิ่งให้ยิ่งได้บุญ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 15 ตึกสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย ‘สุจิณโณ’ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่มีสภาพทรุดโทรมในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการตลอดจนสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี OLYMPUS DIGITAL CAMERA โดยมี รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และประธานคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุน เพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มอบเงินบริจาค จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินในการปรับปรุงอาคารสุจิณโณ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม กล่าวว่า อาคารผู้ป่วย ‘สุจิณฺโณ’ เป็นสาวน้อยที่ก้าวสู่ภาวะสูงวัยที่ต้องได้รับการดูแลและรักษาไว้ หลังจากหลวงปู่แหวนได้กรุณาสนับสนุนในการก่อสร้างเพื่อประชาชนได้มีโอกาสได้เข้ารับการรักษาจากแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญในโรคต่างๆ  ซึ่งประโยชน์ของการปรับปรุงอาคารครั้งนี้ก็ตกอยู่ที่ประชาชน แยกเป็นการปรับปรุงอาคาร 400 ล้านบาท ...

Read More »

ผู้ว่าฯติดตามความพร้อม ‘Smart City’นำร่องย่านมินมานเหมินท์-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ย้ำประชาชนมีส่วนร่วมและรับรู้อย่างทั่วถึง

วันที่ 17 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( มช .) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการ Smart City ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหารือเกี่ยวกับโครงการ CMU Smart City-Clean Energy โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ . นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องในโครงการ Smart City ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เริ่มเรียนรู้และต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และปัญหาเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนจะต่อยอดไปยังจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียงในอนาคต อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งใจสร้างและพัฒนาให้เป็นต้นแบบของเมืองอัจฉริยะ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้ทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด ‘ เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ให้ประชาคมในเมืองอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน ’ ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ...

Read More »