ข่าวด่วน

Tag Archives: ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

ฝนหลวงภาคเหนือ เร่ง ‘ก่อเมฆ’เดินหน้าช่วยวิกฤติภัยแล้ง6จังหวัด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 น.ส.หนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ แม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแล้วแต่ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยวันนี้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม่ กำหนดแผนบินจำนวน 3 ภารกิจ โดยเครื่องบิน Casa จำนวน 2 ลำ “ภารกิจที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 (การก่อเมฆ) ด้วยสารฝนหลวงสูตร 1 จำนวน 700 กก. โดยเครื่องบิน CASA จำนวน 1 ลำ ที่ระดับ 8,000 ฟุต บริเวณพื้นที่ อ.พาน – อ.เทิง จ.เชียงราย ภารกิจที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 (การก่อเมฆ) ด้วยสารฝนหลวงสูตร 1 จำนวน 500 กก. โดยเครื่องบิน CASA จำนวน 1 ลำ ที่ระดับ 8,500 ฟุต ...

Read More »