Tag Archives: ศรีสุดา(ชวชาติ)ศรีสุโข

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ20จังหวัดต้นแบบ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาทั่วประเทศไทย

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดทำโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับ 20 จังหวัดต้นแบบ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาทั่วประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครราชสีมา กาญจนบุรี นครนายก ระยอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ยะลา และสงขลา โดยให้แต่ละจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานโดยใช้บริบทของพื้นที่เป็นฐานในการขับเคลื่อนโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ โดยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  และภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดย รศ.ดร.อรรณพ พงษ์วาท ประธานคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในนามจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อดำเนิน ‘โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่’ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2562 – สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์และการขับเคลื่อนการทำงาน 3 ด้าน ดังนี้  1.พัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด บูรณาการระหว่างหน่วยงานหลักและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ...

Read More »

ตอนที่ 5 : ตามหาที่สุด ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง

ตอนที่ 5 : ตามหาที่สุด ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ตามหาที่สุด สถานที่สวยดั่งความฝันแต่มันคือความจริง โครงการหลวงทุ่งเริง ท่านจะได้พบกับความสวยงามของสวนกุหลาบหอมห้วยผักไผ่ และชิมเมนูคลีนๆ จาก อะโวคาโด ผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณค่า และเมนูชิมชาสมุนไพรเจ็ดเซียน ที่รวมสุดยอด 7 สมุนไพรสูตรเฉพาะโครงการหลวง #ท่องเที่ยวโครงการหลวง #ร่มธรรมศรีสุโข #ร่มธรรมร่มใจ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ตอนที่ 4 : ตามหาที่สุด ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ม่อนแจ่ม

ตอนที่ 4 : ตามหาที่สุด ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ม่อนแจ่ม ตามหาที่สุด สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตม่อนแจ่ม มีจุดชมวิวทิวทัศน์อยู่บนสันเขา ชมแปลงผักอินทรีย์และการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวดอยม่อนล่อง ที่ให้นักท่องเที่ยวมาย้อนรอยตำนานรักของขุนหลวงวิรังคะอีกด้วย #ร่มธรรมร่มใจ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ตอนที่ 3 : ตามหาที่สุด ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

ตอนที่ 3 : ตามหาที่สุด ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตามหาที่สุดวิถีชีวิตชาวบ้าน หมู่บ้านตัวอย่างในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การพลิกฟื้นผืนป่ากลายเป็นป่าเมี่ยงและป่ากาแฟ สัมผัสกับความงดงามของกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ ชุ่มฉ่ำไปกับน้ำตกแม่กำปอง แวะขอพรหินมหัศจรรย์ ที่นี่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ #ท่องเที่ยวโครงการหลวง #ร่มธรรมศรีสุโข สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน 

Read More »

ตอนที่ 2 : ตามหาที่สุด สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ตามหาที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงยอดดอยหัวโล้­นแห่งนี้ กลายเป็นแปลงผักเมืองหนาว ทุ่งดอกไม้ที่สวยงามและผลไม้ราชินีแห่งเมื­องหนาวที่ได้คัดเลือกผลผลิตที่ ดี-อร่อย มาเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ ที่นี่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ #ท่องเที่ยวโครงการหลวง #ร่มธรรมศรีสุโข สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »