ข่าวด่วน

Tag Archives: ศรัณยู มีทองคำ

เลขาฯรมว.ทรัพยากรฯ-อธิบดีกรมป่าไม้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการบุกรุก ‘ดอยม่อนแจ่ม’เผยพบต่างชาติถือครองที่ดิน1ราย เร่งดำเนินการภายใน3เดือน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน กอ.รมน. องค์กรฝ่ายปกครองท้องถิ่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมหารือ พร้อมสรุปสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เร่งติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบจากกรณีดอยม่อนแจ่ม สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความนิยม ซึ่งพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่สร้างรีสอร์ทและบ้านพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบและขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินตรวจสภาพพื้นที่บริวณดอยม่อนแจ่ม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่ชาติป่าแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่รวม 13,500 ไร่ นั้น เบื้องต้นจากการตรวจสอบพื้นที่กรณีบ้านพัก/รีสอร์ทในพื้นที่ดอยม่อนแจ่มมีจำนวน 5 ราย ซึ่งพบว่า จำนวน 38 ราย เป็นผู้ที่มีสิทธิอยู่อาศัยทำกิน และอีกจำนวน 12 ราย เป็นผู้มีสิทธิอยู่อาศัยทำกินแต่ทำเกินพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต และมีจำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ไม่มีสิทธิอยู่อาศัยทำกิน คือ ม่อนแสนศิริจันทรา หมู่ 2 บ้านท่าจันทร์ ...

Read More »

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจ ‘กระเช้าของขวัญปีใหม่’เน้นย้ำมาตรฐาน-ราคาเหมาะสม

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญเทศกาลปีใหม่ เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ณ ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อาทิ ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขารวมโชค เทสโก้โลตัส เชียงใหม่ สาขาตลาดรวมโชค  อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย และส่วนใหญ่ติดป้ายแสดงราคาชัดเจน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการดูและเรื่องคุณภาพ วันเวลาหมดอายุ และติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน  ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญในการดูแลประชาชน รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ จึงร่วมกับผู้ประกอบการรณรงค์การจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีคุณภาพ และได้เน้นการรณรงค์ในเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ‘รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม’ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »