Tag Archives: วิไล เคียงประดู่

เอไอเอส หนุนงานสาธารณสุขก้าวสู่ไทยแลนด์4.0 จัดประกวดการใช้งานแอพพลิเคชั่น ‘อสม.ออนไลน์’

เอไอเอส ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการ ‘ประกวดการใช้งานแอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์’ ส่งเสริมงานสาธารณสุขก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเชิญชวนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั่วประเทศ เข้าประกวดฯ เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน พร้อมรับเงินสนับสนุน ‘ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข’ มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอกย้ำความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ฉับไว แม่นยำ และทันต่อสถานการณ์ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนทั่วประเทศ เอไอเอส จึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เชิญชวนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จัดโครงการประกวดการใช้งานแอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ รับเงินรางวัลสนับสนุน ‘ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข’ มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ระดับ ได้แก่ รางวัลดีเด่นระดับประเทศ รางวัลละ ...

Read More »

‘เอไอเอส’ ห่วงลูกค้าประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ จัดโปรฟรี9จังหวัด

‘เอไอเอส’ ห่วงลูกค้าประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ จัดโปรฟรี9จังหวัด เอไอเอสห่วงใยลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมภาคใต้ ดูแลเพิ่มเติมให้ลูกค้าอุ่นใจ สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ทั้งลูกค้าเติมเงินและรายเดือน ใน 48 อำเภอ 9 จังหวัด โทรฟรีทุกเครือข่าย 50 นาที ใช้งานได้ 30 วัน นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “นอกจากการขยายระยะเวลาการชำระค่าบริการสำหรับลูกค้ารายเดือนที่เอไอเอสได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกค้าไปแล้วตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.60 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในครั้งนี้ยังมีผลกระทบกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเอไอเอสจึงเพิ่มความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าที่ได้รับความ เดือดร้อนใน 48 อำเภอ 9 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ตรัง, นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, ยะลา และสงขลา โดยให้ลูกค้าทั้งระบบเติมเงินและรายเดือนโทรฟรีทุกเครือข่าย 50 นาที ใช้งานได้ 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์โทรฟรีจะได้รับ ...

Read More »

เอไอเอส ให้ความช่วยเหลือ พร้อมดูแลลูกค้าจากเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือ

เอไอเอส ให้ความช่วยเหลือ พร้อมดูแลลูกค้าจากเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือ นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายอำเภอของจังหวัดน่าน พะเยา และเชียงราย เอไอเอส ได้วางแผนและมีมาตรการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้โทรศัพท์สื่อสารได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยในส่วนของสถานีชุมสายและสถานีฐาน ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วม เราได้ยกระดับความสูงของอุปกรณ์ตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งเตรียมระบบไฟฟ้าสำรอง น้ำมัน และการส่งกำลังซ่อมบำรุง ในกรณีที่มีการตัดไฟจากการไฟฟ้าฯ เพื่อให้สัญญาณเครือข่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเตรียมแผนในการปรับ Traffic การสื่อสารไปยังชุมสายอื่นๆ ให้สามารถรองรับและใช้งานแทนชุมสายที่ได้รับผลกระทบได้ทันที พร้อมทั้งเตรียมรถโมบายเคลื่อนที่ เพื่อรองรับการสื่อสารในพื้นที่ประสบปัญหา โดยมีทีมวิศวกรเอไอเอสที่คอยควบคุมสถานการณ์ และคอลล์ เซ็นเตอร์ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นางวิไล กล่าวอีกว่า สำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยเอไอเอสได้เติมเงินและวันให้ลูกค้าพรีเพด ที่เงินและวันหมด เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนลูกค้าระบบรายเดือน เอไอเอสได้ยกเลิกการระงับสัญญาณชั่วคราวให้ลูกค้า รวมทั้งยังให้ลูกค้าและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หากเครื่องมือถือตกน้ำ สามารถนำเครื่องที่ตกน้ำมาแลกเครื่องใหม่ได้ที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ของเอไอเอส ที่จะเข้าไปให้บริการที่ศูนย์ผู้ประสบภัย โดยในเบื้องต้นจะให้บริการในพื้นที่จังหวัดน่าน และ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ เอไอเอสยังมอบน้ำดื่ม และเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 20,000บาท ผ่านทางนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยจะเฝ้าติดตามและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆ ที่อาจเกิดน้ำท่วมขึ้นได้ ...

Read More »

‘เอไอเอส’ เดินหน้า เปิดศูนย์ปฏิบัติการคอลล์เซ็นเตอร์แห่งที่9 สร้างอาชีพผู้พิการจังหวัดแพร่

‘เอไอเอส’ เดินหน้า เปิดศูนย์ปฏิบัติการคอลล์เซ็นเตอร์แห่งที่9 สร้างอาชีพผู้พิการจังหวัดแพร่ นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส นำทีมผู้บริหารเปิด ‘ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการทางสายตา’ ตามโครงการเอไอเอส สร้างอาชีพ คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ ซึ่งเป็นแห่งที่ 9 ณ โรงเรียนสันติจินตนา จ.แพร่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา นางวิไล กล่าวว่า เอไอเอสให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) มาโดยตลอด รวมถึงการสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม หรือ CSV (Creating Shared Value) เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรและสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศไทย ให้มีคุณภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ‘ครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง’ ด้วยแนวทางสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว, ...

Read More »

‘เอไอเอส’ ลุยเปิดคอลล์ เซ็นเตอร์ สร้างอาชีพแด่ผู้พิการที่ลำปาง

‘เอไอเอส’ ลุยเปิดคอลล์ เซ็นเตอร์ สร้างอาชีพแด่ผู้พิการที่ลำปาง บ่ายวานนี้ (14 กันยายน 2558 ) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  หรือ เอไอเอส เดินหน้าสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ ด้วยการเปิด ‘ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ’ แห่งที่ 7 ณ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา จังหวัดลำปาง ทำให้ปัจจุบันเอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ มีพนักงานผู้พิการทั้งทางร่างกาย ทางการได้ยินและทางสายตา รวมทั้งสิ้น 78 คนแล้ว นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า ‘ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ’ เป็นนโยบายตอบแทนสังคมของเอไอเอส ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) มาโดยตลอด เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศไทย ให้มีคุณภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ...

Read More »

เอไอเอสเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ‘คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการฯ’ที่เชียงใหม่

เอไอเอสเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ‘คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการฯ’ที่เชียงใหม่ เอไอเอส เดินหน้าขยายการมอบโอกาส สร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการในโครงการ ‘เอไอเอส สร้างอาชีพ คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ’ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น โดยล่าสุดเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมผู้บริหารเอไอเอส ร่วมกันเปิดศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการทางร่างกาย ขึ้นเป็นแห่งที่ 6 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตอกย้ำว่าผู้พิการมีศักยภาพในการทำงานไม่ต่างจากคนปกติ นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอสมีความตั้งใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) มาโดยตลอด ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศไทย ให้มีคุณภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ‘ครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง’ ...

Read More »