Tag Archives: วิไล เคียงประดู่

เปิดตัว ‘AIS Digital For Thais’ ที่เชียงใหม่ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ผ่านระบบดิจิทัล

เอไอเอส มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” นำเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศ ใน 4 แกนหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของประเทศ พร้อมยกระดับเกษตรกรที่เป็นอาชีพหลักของชาติให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล แถลงเปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ AIS C.A.M.P. ชั้น 5 ศูนย์การค้าเมญ่า อ . เมืองเชียงใหม่ จ . เชียงใหม่ เมื่อเวลา 17.00 น . วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ . แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กล่าวว่า เอไอเอส มุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปช่วยเสริมความแข็งแกร่งในรากฐานหลักของประเทศ ผ่านแนวคิด “Digital For Thais” เพื่อเพิ่มศักยภาพ สร้างโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมกันของเทคโนโลยีไปสู่ประชาชน ในโครงสร้างพื้นฐานหลัก 4 ด้านที่สำคัญของประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การเกษตร สาธารณสุข และธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อขับเคลื่อนประเทศก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ...

Read More »

‘เอไอเอส’ มอบทุนโรงเรียน-ครู-นักเรียนเชียงใหม่1.7ล้านบาท ขยายโอกาสทางการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่องเป็นปีที่4

เมื่อเวลา 10.30 น . วันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ห้องดิเอมเพรส คอนเวนชั่น โรงแรมดิเอมเพรส อ . เมืองเชียงใหม่ จ . เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบทุนโครงการ “ กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา ” จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้บริหารจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ( มหาชน ) เอไอเอส อาทิ นางวิไล เคียงประดู่ หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ และนายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาคภาคเหนือ ร่วมพิธีในฐานะเอไอเอส เดินหน้าจัดกิจกรรมขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในโครงการ “ กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา ” โดยปีนี้เอไอเอสมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ครู และโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 220 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ...

Read More »