ข่าวด่วน

Tag Archives: วิรัตน์ ปราบทุกข์

องคมนตรีแถลงจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ ‘งานโครงการหลวง2562’ฉลองครบ50ปี ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่เรือนกล้วยไม้ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูตร ประธานมูลนิธิโครงการหลวง พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน และนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2562 ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-20.00 น. และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2562 เนื่องในวาระครบ 50 ปี การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง จากพระราชประสงค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 สู่พระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชา  พล.อ.กัมปนาท กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ...

Read More »

อุทยานหลวงฯ ร่วมใจปลูก ‘ต้นรวงผึ้ง’เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดันเป็นแหล่งรวบรวมมากที่สุดในประเทศไทย

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ ‘ต้นรวงผึ้ง’ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมทั้งนักท่องเที่ยว และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 168 ต้น บริเวณด้านข้างหอคำหลวง ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ‘ต้นรวงผึ้ง’ เป็นไม้หอมพื้นถิ่น เป็นพรรณไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันเสด็จพระราชสมภพ อีกทั้งจะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงเดือนกรกฎาคม–เดือนสิงหาคม ซึ่งตรงกับเดือนพระราชสมภพของพระองค์ อีกทั้ง ‘ต้นไม้’ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น เฉกเช่นพระบารมีอันแผ่ไพศาลของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงปกปักษ์รักษาราชอาณาจักรและพสกนิกรชาวไทยให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน นอกจากนั้นการปลูกต้นไม้ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อันเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งต้นรวงผึ้งที่ปลูกในครั้งนี้ มีจำนวน 168 ต้น ขนาด 1-2 เมตร คาดว่าจะออกดอกและบานสะพรั่งให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกประมาณ 3-4 ...

Read More »