Tag Archives: วางพวงมาลา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-เชียงใหม่ วางพวงมาลาเชิดชูพระเกียรติ ‘พระราชชายาเจ้าดารารัศมี’

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าวีรยทธ ณ เชียงใหม่ ผู้แทนเจ้านายฝ่ายเหนือ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะต่อหน้าพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2562  ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ จัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ขัตติยนารี ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณูปการต่อดินแดนล้านนา  ทั้งนี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ทรงเป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระอัธยาศัยอันงดงาม และทรงเป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระบรมราชวงศ์จักรีกับดินแดนล้านนา ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ยังประโยชน์แก่ราชอาณาจักรสยามและหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นอย่างยิ่ง หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงย้ายกลับมาประทับที่นครเชียงใหม่ และทรงสร้างพระตำหนักดาราภิรมย์ขึ้น เพื่อใช้พระตำหนักหลังนี้ปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการ ทั้งทางด้านการเกษตรและศิลปวัฒนธรรม ยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่ดินแดนล้านนาจวบจนปัจจุบัน สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

เชียงใหม่ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์57รูป-วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 57 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมี พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพรียงกัน  ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำเหล่าข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้  สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »