ข่าวด่วน

Tag Archives: วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้ว่าฯนำข้าราชการ-ประชาชนชาวเชียงใหม่ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ‘รัชกาลที่10’เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 25663 ที่ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ พลเรือน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีพร้อมกับทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาในเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ  ทหาร ตำรวจ และผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เชิญชวน ปชช. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จัดสมุดลงนามถวายพระพร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพร ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง (ติดกับที่ทำการไปรษณีย์ฯ) อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้โดยพร้อมเพรียงกัน สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ชาวเชียงใหม่ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’

เช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  โดยมีนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือน และประชาชนทุกหมู่เหล่าจำนวนมากพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น ทั้งนี้ภายในงานประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชทานโครงการจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วม ทำความดีด้วยหัวใจ ‘จิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน’วัดช่างทอง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ร่วมกิจกรรม ‘จิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน’ ณ วัดช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทชม.ด้วยการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด ทาสีพื้นถนนภายในวัด ก่อสร้างโรงครัว รวมทั้งตัดหญ้าตลอดแนวคูระบายน้ำบริเวณหน้าวัด  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ทชม. ดำเนินการร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ และพนักงานสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ‘โครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ’ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ถวายสัตย์เป็นข้าราชการที่ดี-พลังของแผ่นดิน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่โถงแรกรับ อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่  ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ชาวเชียงใหม่พร้อมใจ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘สมเด็จพระราชินี’

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 41 รูป  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และทุกภาคส่วน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังได้จัดกิจกรรม ‘จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า’ จำนวน 4 จุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยทุกภาคส่วน รวมทั้งจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จะร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความสมบูรณ์สวยงามตลอดไป สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »