Tag Archives: รางวัล Thailand MICE Venue Standard

สุดยอดโรงแรมไทย ‘ดวงตะวัน-เชียงใหม่’รับ3รางวัล การันตีคุณภาพมาตรฐานสากลจาก TCEB

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา กรุงเทพมหานคร นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทห้องประชุมในระดับอาเซียนและระดับประเทศ ในงาน MICE Standard day 2020 ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB)  ซึ่งโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยนายอิษวัต ลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป  และ น.ส.วารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ารับมอบรางวัลรวม 3 รางวัล อันทรงเกียรติ ตามมาตรฐานการตรวจประเมินโดย สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งใช้บุคลากรวิชาชีพตามมาตรฐานสากล หลักเกณฑ์พิจารณามาตรฐานครอบคลุมตัวชี้วัดด้านกายภาพ เทคโนโลยี การบริการ และการจัดการที่สนับสนุนการจัดการอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย น.ส.วารุณี เปิดเผยว่า รางวัลแรกได้แก่ มาตรฐานที่ 1  ตรามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย  Thailand MICE Venue Standard – TMVS ...

Read More »