Tag Archives: รมว.คมนาคม

รมว.คมนาคมติดตามความคืบหน้า สร้างสนามบินแห่งใหม่ การท่าฯ-กพท.เห็นพ้อง2พื้นที่ รอยต่อสันกำแพง-บ้านธิ จ.ลำพูน

เมื่อเวลา 15.15 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายในระหว่างการตรวจราชการในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายอารักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ตั้งใจเดินทางมาดูเรื่องคมนาคมทั้งทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ และทางราง แต่เริ่มที่ทางอากาศก่อน ซึ่งจากการบรรยายสรุปของ ทชม.ทำให้ทราบข้อจำกัดที่เกิดขึ้นเพราะปัจจุบัน ทชม.สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียง 8 ล้านคนต่อปี แต่ขณะนี้มีผู้โดยสารทั้งต่างประเทศและในประเทศถึง 11 ล้านคนเศษแล้ว จึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมต่อการบริหารจัดการอย่างเต็มที่ในภาวะวิกฤต ส่วนวิธีการแก้ไขในฐานะ Gateway ของภาคเหนือเพื่อรองรับการเดินทางมาเชียงใหม่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว เพราะคาดว่าในปี 2578 จะมีจำนวนผู้โดยสารมากถึง 20 ล้านคน หากไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ “ทชม.มีการเสนอรูปแบบไว้ 2 เรื่อง คือ การพัฒนาพื้นที่เดิม ด้วยการสร้างอาคารรองรับผู้โดยสารเพิ่ม ลานจอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการ การแยกอาคารต่างประเทศออกมาจากเดิม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ...

Read More »