Tag Archives: รถไฟรางเบา

รัฐมนตรีคมนาคมเปิดนิทรรศการ ‘ONE Transport for All 2019 : Mobility Connect Technology’ครั้งที่2 ประกาศยกระดับสนามบิน-ขนส่งภาคเหนือ รองรับความเติบโต

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ประจำปี 2562  ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ ‘ONE Transport for All 2019 : Mobility Connect Technology’ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ‘คมนาคมทุกโหมด ตอบโจทย์ประเทศไทย’ ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 4 โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานฯ มากกว่า 300 คน นายอาคม กล่าวว่า ภาพรวมยุทธศาสตร์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี แบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ คือ ...

Read More »