ข่าวด่วน

Tag Archives: ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

‘ม.ล.ปนัดดา’ ย้ำประเทศไทย4.0 ข้าราชการต้องตรวจสอบได้-โปร่งใส100%

ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษหลักสูตรรองผู้บังคับการตำรวจ ( หรือเทียบเท่า ) ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ ( หรือเทียบเท่า ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ‘ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท การน้อมนำสู่การปฏิบัติของผู้เป็นข้าราชการ ‘ ณ วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “ การรับราชการถือเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบที่มีผลกระทบต่อชาติบ้านเมืองโดยตรง การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่สังคมและพี่น้องประชาชนถือเป็นหัวใจของการครองตน ครองคน และครองงาน ในความหมายของประเทศไทย 4.0 คือ การสามารถตรวจสอบได้ในความโปร่งใส 100 % ความเป็นแบบอย่าง (Role Model) ที่เหมาะสม สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ สำคัญที่สุด คือ ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา กับอีกมีความซื่อสัตย์สุจริต “ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน .

Read More »

‘Another Day Passing By’ วันเวลาที่ผ่านไป ณ วังวรดิศ

วันที่ 16 กันยายน 2561 ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พบปะสนทนา ‘ อรุณรุ่งวันอาทิตย์ ‘ ‘Early Morning Hours @ Varadis Palace Museum & Library’ ระหว่างครูอาจารย์ ลูกหลานนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในการเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   ถึงเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งความสำคัญอันดับแรก ยังคงเป็นเรื่อง ‘ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู ความพอเพียง และความเพียร ‘ อย่างปฏิเสธไม่ได้ ถือเป็นความจริงทั้งสำหรับชาตินี้หรือชาติไหนๆ 4 สิ่งนี้ จะนำพามาซึ่งหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อุดมการณ์ประชาธิปไตยสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างสง่างาม ไม่ตกหลุมพราง ไม่โดนชนักติดหลัง บางท่านกล่าวว่า การใช้ ‘ ปัญญา ‘ หรือ ‘Intelligence’ แห่งคุณความดี ไม่ให้ร้ายป้ายสี ไม่อิจฉาริษยากัน ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯปลื้ม ‘ชาวพะเยา’รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรม-ผังเมือง ดีเยี่ยม

ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ‘ ให้แก่ผู้บริหาร ​ คณาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ . เมือง จ . พะเยา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งมาคราวใดกลับไปก็จะรำลึกในไมตรีจิต ความประทับใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและผังเมืองอันงดงามยิ่งของ จ . พะเยา มาครั้งนี้ นอกจากได้พบปะและแลกเปลี่ยนการสนทนากับท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นิสิต และลูกหลานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว ผมยังได้มีโอกาสสนทนากับท่านนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาด้วย ใคร่ขอบพระคุณท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจด้วยวิริยภาพในการดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่คู่ จ . พะเยา เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ “ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน The ...

Read More »

งดงามในความทรงจำ ‘โครงการ ทำดีเริ่มต้นที่ใจเรา คิดดี พูดดี ทำดี ก้าวเดินตามรอยพระยุคลบาท’

ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวถึงการสนทนากับคุณแหม่ม – คัทลียา แมคอินทอช และคุณหมิว – ลลิตา ปัญโญภาส ในรายการ ‘ ราชินีโต๊ะกลม ( เดอะควีน )’ ตอน ‘ เยี่ยมวังวรดิศ ‘ ออกอากาศเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ว่า ‘ ด้วยพระเดชพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ ( อดีตเอกอัครราชทูต ม . ร . ว . สังขดิศ – คุณมัณฑนา ดิศกุล ณ อยุธยา ) ที่ทำให้ครอบครัวของกระผมสามารถดำรงรักษาวังวรดิศมาได้ และก่อตั้งเป็น ‘ โรงเรียนดำรงราชานุภาพ ‘ แหล่งเรียนรู้สำคัญของชาติ ที่สถานศึกษา ส่วนราชการ และอีกหลายองค์กรได้ประกาศเกียรติคุณยกย่อง มองในทางกลับกัน หากปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำ ทุกอย่างคงจบสิ้นไปหมดแล้ว ...

Read More »