ข่าวด่วน

Tag Archives: มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

แม่ทัพน้อยที่3มอบ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว-บริจาคสิ่งของปชช.อำเภออมก๋อย หนุนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ‘ในหลวงรัชกาลที่9’ดำเนินชีวิต

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาว,เสื้อผ้า และสิ่งของบริจาคให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย จำนวน 11 หมู่บ้าน ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยเหลือประชาชนต้านภัยหนาว รวมทั้งจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, การบริการตัดผม และร่วมปลูกต้นไม้กับส่วนราชการในพื้นที่อำเภออมก๋อย และประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คน ทั้งนี้แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันลด ละ เลิกปลูกฝิ่นอย่างเด็ดขาด ไม่บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ไม่เผาป่า และให้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  มาช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งให้ปรับนำเอาพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นแนวทางในการประพฤติตนให้มีจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อยที่กลับใจ และเปลี่ยนความคิดในการที่จะเลิกปลูกฝิ่น ร่วมส่งมอบคืนเมล็ดพันธุ์ฝิ่น และอุปกรณ์การเสพฝิ่น ให้ผู้นำหมู่บ้านมามอบให้กับศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดินถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »