ข่าวด่วน

Tag Archives: มอบปุ๋ยมูลสัตว์

สำนักงานพัฒนาพิงคนครร่วม โครงการ ‘ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบปะประชาชน’มอบปุ๋ยมูลสัตว์หนุนเกษตรกรสร้างอาชีพ

เมื่อเวลา 08.30 น . วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ( องค์การมหาชน ) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมจัดกิจกรรมแจกปุ๋ยมูลสัตว์แก่ประชาชน ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน เป็นโครงการของจังหวัดเชียงใหม่ในการออกบริการประชาชน ร่วมลงพื้นที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงดาว โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนำปุ๋ยมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมต่อไป อย่างไรก็ตาม ปุ๋ยมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผลิตขึ้นจากการมูลสัตว์ที่มีในปริมาณมากในแต่ละวัน ซึ่งหากทิ้งไว้เป็นจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ   ดังนั้นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงนำมาทำปุ๋ยมูลสัตว์ และส่วนหนึ่งได้นำมาแจกให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่ต้องการ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน Ber das bewerbungsverfahren wird an dieser stelle in ...

Read More »