ข่าวด่วน

Tag Archives: มลพิษหมอกควันเชียงใหม่

ผู้ว่าฯสั่งชุมชนขายใบไม้1หมื่นตันต่อปี สร้างรายได้ นำร่องมอบเตาเผาถ่านคาร์บอน สกัด ‘หมอกควัน’ปีหน้า

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมรายงานว่า สถานการณ์หมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่คลี่คลายแล้ว ไม่พบจุดความร้อน หรือ Hotspot แม้แต่จุดเดียวในทุกพื้นที่ เนื่องจากฝนตกกระจายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้มลพิษหมอกควันลดลงอย่างมาก คาดหมายลักษณะอากาศระหว่าง 28 เมษายนถึง 4 พฤษภาคม 2563 ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและหลังจากนั้นอากาศจะร้อนขึ้น และจะปิดศูนย์ฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2563  ทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม่ รายงานว่า ได้ขึ้นบินทำฝนหลวงในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่และน่าน  เกิดฝนตกบางแห่งและเข้าปฏิบัติการยับยั้งลูกเห็บในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ในขณะที่ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยหมอกควันข้ามแดน เดิมจะจัดประชุมเดือนมิถุนายนนี้ แต่ต้องยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-16  อย่างไรก็ตามระยะนี้ทั้งเมียนมา ไทยและลาว พบจุดความร้อนกว่า 100 จุด แต่ไม่พบหมอกควันปกคลุม การแจ้งเตือนได้ลดระดับลงเหลือเป็นระดับกลาง และจะลดสู่ระดับปกติต่อไป โดยจะลดความเข้มข้นของมาตรการลง แต่จะขยายผลสู่การวิจัย เพื่อนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมที่ปฏิบัติได้จริง ...

Read More »

เชียงใหม่เตรียมแหล่งน้ำ ‘บ่อพวงสันเขา’ทำเกษตรที่สูงได้ทั้งปี ขยาย ‘แม่แจ่มโมเดล’ลดปลูกพืชเชิงเดี่ยว

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมกับคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและเร่งแก้ไขไฟป่าอย่างต่อเนื่อง และประชุมผ่านระบบ VDO Conference กับอำเภอที่มีจุดความร้อนมากที่สุดในเช้าวันนี้ จำนวน 6 อำเภอ ซึ่งที่ประชุมรายงานพบจุดความร้อน จำนวน 43 จุด เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 19 จุด ป่าอนุรักษ์ 21 จุด และเขต สปก. 3 จุด เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้เล็กน้อย โดยพบที่ อ.แม่แจ่มมากที่สุด จำนวน 11 จุด รองลงมาคือ อ.เชียงดาว 9 จุด อ.สะเมิง 6 จุด อ.กัลยาณิวัฒนา อ.ฝาง และ อ.หางดง อำเภอละ 3 จุด  โดย อ.เชียงดาว ร้องขอสนับสนุนอากาศยาน เพื่อช่วยบินโปรยน้ำในพื้นที่ภูเขาสูง ...

Read More »

รองแม่ทัพภาคที่3 ห่วงการจัดการเชื้อเพลิง หลังสิ้นสุดห้ามเผา30เม.ย.นี้ / แม่อายจับผู้ต้องหาเข้าป่าตัดไม้1ราย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 เมษายน 2563 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าเป็นประธานการประชุมผ่าน VTC ร่วมกับ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยพล.ต.จิรเดช กล่าวว่า จากสถานการณ์การเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือจนถึงปัจจุบัน พบว่าจุดความร้อน หรือ Hotspot ในภาพรวมมีปริมาณลดลง รวมทั้งค่าคุณภาพอากาศ หรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (PM 2.5) เริ่มดีขึ้นตามลำดับในทุกจังหวัด ซึ่งครั้งนี้เกิดจากความทุ่มเทในการปฏิบัติงานดับไฟของทุกภาคส่วนที่บูรณาการร่วมกัน ประกอบกับปัจจัยทางสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 เมษายน 2563 เริ่มมีฝนฟ้าคะนอง 10-30% ของพื้นที่ และการระบายฝุ่นควันของอากาศอยู่ในระดับดีขึ้น   “แต่ทุกจังหวัดจะสิ้นสุดการเผาเด็ดขาดในวันที่ 30 เมษายนที่จะถึงนี้ จึงขอให้ทุกพื้นที่วางแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้รัดกุม โดยขอให้พิจารณาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ถ้าเป็นไปได้ควรพิจารณาวิธีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอื่นๆ ก่อน ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ และวิธีการเผาควรเป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งจากนี้ไปขอให้แต่ละจังหวัดจัดทำแผนบทเรียน ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 ของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีต่อๆ ...

Read More »

จุดความร้อน ‘เชียงใหม่’ยังไม่หมด ผอ.ป่าไม้ฯเผย ‘อมก๋อย-แม่แจ่ม’เผาพื้นที่ให้เป็นป่าเสื่อมโทรม ก่อนขยายที่ดินทำกิน

วันที่ 19 เมษายน 2563 ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่  รายงานว่า ช่วงเช้ายังพบการเกิดจุดความร้อน หรือ Hotspot จำนวน 32 จุด ในเขตป่าสงวนฯ 20 จุด ป่าอนุรักษ์ 9 จุด เขต สปก.2 จุด และชุมชนและอื่นๆ 1 จุด โดยเกิดจุดความร้อนมากที่ อ.อมก๋อย 11 จุด อ.แม่แจ่ม 8 จุด อ.เวียงแหง 5 จุด อ.แม่ออน/ฮอด 2 จุด จัดกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้  อุทยานฯ ทหาร เหยี่ยวไฟ (กรมป่าไม้)  เจ้าหน้าที่ควบคุมโดรนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฮลิคอปเตอร์ ของ ทส. จำนวน 2 ลำ เฮลิคอปเตอร์ MI 17 (ทบ.) ...

Read More »

ท้องฟ้าเชียงใหม่ยังขมุกขมัว หมอกคลุมเมืองหนาแน่น อันดับโลกทางด้านมลพิษลดลง

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงไม่ดี มลพิษยังเกินค่ามาตรฐาน ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ลักษณะสีเทาขมุกขมัว ซึ่งจากการตรวจสอบด้วยแอพพลิเคชั่น AirCMI พบว่าหมอกควันในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงวิกฤติ วันนี้มีเพียงลมอ่อน ทำให้ฝุ่นควันสะสมคลุมในชั้นอากาศ  ค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) แนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัย งดออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง  “โดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงสุด ณ เวลา 9.00 น. อยู่ที่ อ.พร้าว วัดได้ 383 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  เขตตัวเมืองเชียงใหม่ 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ในขณะที่แอพพลิเคชั่น AirVisual ระบุว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่อันตรายทางด้านมลพิษที่สุดในโลกเป็นดับ 4 มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูง 172 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในเวลา 12.00 น.” อย่างไรก็ตามเช้านี้ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อน หรือ Hotspot  จากระบบ VIIRS ตามข้อมูล GISTDA จำนวน 443 ...

Read More »

แม่ทัพภาค3 สั่งเคลื่อนกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า มาที่ค่ายกาวิละ ระดมทุกส่วนปรับแก้วิกฤตหมอกควันเชียงใหม่ที่หนักต่อเนื่อง/ คณะแพทย์ มช. ออกคลิปเตือนภัยฝุ่นฯจิ๋วแก่ประชาชน

วันที่ 13 มีนาคม 2562 คุณภาพอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก  ตามท้องถนนประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้สวมหน้ากากเพื่อป้องกันตัวเองจากมลพิษหมอกควัน ล่าสุดคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนให้งดกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากแบบป้องกันฝุ่นละเอียด อยู่ห้องปิดสนิท เปิดใช้เครื่องฟอกอากาศ พร้อมจัดทำคลิปวิดิโอ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้รู้ถึงผลกระทบของ ‘ฝุ่นจิ๋ว’ และการป้องกันตัวเองจากโรคที่มากับสารมลพิษหมอกควันออกเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์และช่องทางต่างๆ เพื่อหวังลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้ว เวลา  08.20น. พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่3 ได้แจ้งถึงคำสั่งด่วนของ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ  แม่ทัพภาคที่3 ที่ได้สั่งการให้เคลื่อนย้ายกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ให้เข้าไปที่ตั้ง ณ สโมสรค่ายกาวิละ (มณฑลทหารบกที่ 33) จังหวัดเชียงใหม่แล้ว   ขอให้ทางมณฑลทหารบกที่ 33 เตรียมการ และให้ประสานหน่วยทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องของทางจังหวัดเชียงใหม่และ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ,กองพลทหารราบที่ 7 ให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำ บก.ฯเพื่อปรับสถานการณ์ และควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เวลา 10 .00 – 11.00 น. จังหวัดเชียงใหม่  มทบ.33  กองบิน 41 ส่วนราชการทุกส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

Read More »