Tag Archives: มลพิษ

รมว.ทรัพยากรฯเป็นตัวแทนนายกฯ เยี่ยมจนท.พลัดตกเขา เชียงใหม่วางมาตรการคุมการเผาพื้นที่เกษตร

วันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ทั้งนี้ที่ประชุมรายงานข้อมูล GISTDA พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ผ่านระบบ Viirs จำนวน 62 จุด อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 35 จุด ป่าอนุรักษ์ 21 จุด เขต สปก. 3 จุด ชุมชนและอื่นๆ 2 จุด พื้นที่เกษตร 1 จุด ส่วนการตรวจสอบ 5 วันที่ผ่านมาพบว่า 9 จังหวัดภาคเหนือ จุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่อง ภาวะหมอกควันลดลง และท้องฟ้าเริ่มโปร่งขึ้น ยกเว้น จังหวัดเชียงใหม่ และตาก ซึ่งมีจำนวนจุดความร้อนมากกว่าแต่จำนวนวันสะสมน้อยกว่าปีที่ผ่านมา นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า การบริหารจัดการแบบ Single Command  ดีขึ้นต่อเนื่อง แต่หากพ้นระยะเวลาห้ามเผา ...

Read More »

เชียงใหม่เตรียมแหล่งน้ำ ‘บ่อพวงสันเขา’ทำเกษตรที่สูงได้ทั้งปี ขยาย ‘แม่แจ่มโมเดล’ลดปลูกพืชเชิงเดี่ยว

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมกับคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและเร่งแก้ไขไฟป่าอย่างต่อเนื่อง และประชุมผ่านระบบ VDO Conference กับอำเภอที่มีจุดความร้อนมากที่สุดในเช้าวันนี้ จำนวน 6 อำเภอ ซึ่งที่ประชุมรายงานพบจุดความร้อน จำนวน 43 จุด เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 19 จุด ป่าอนุรักษ์ 21 จุด และเขต สปก. 3 จุด เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้เล็กน้อย โดยพบที่ อ.แม่แจ่มมากที่สุด จำนวน 11 จุด รองลงมาคือ อ.เชียงดาว 9 จุด อ.สะเมิง 6 จุด อ.กัลยาณิวัฒนา อ.ฝาง และ อ.หางดง อำเภอละ 3 จุด  โดย อ.เชียงดาว ร้องขอสนับสนุนอากาศยาน เพื่อช่วยบินโปรยน้ำในพื้นที่ภูเขาสูง ...

Read More »

เชียงใหม่อากาศดีขึ้น 5อำเภอรอบเมืองประกาศไม่เผาพื้นที่เกษตรเด็ดขาด ผู้ว่าฯนำทีมเยี่ยมจนท.พลัดตกเขา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 เมษายน 2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในแต่ละพื้นที่ผ่านระบบ VDO Conference กับอำเภอที่มีจุดความร้อนมากที่สุดในเช้าวันนี้ จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่แจ่ม อ.เชียงดาว อ.แม่แตง อ.แม่อาย และ อ.อมก๋อย เพื่อทราบถึงสาเหตุการเกิดจุดความร้อนที่เกิดขึ้น และเดินหน้าแก้ไขปัญหาไฟป่าในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ที่ประชุมรายงานพบจุดความร้อน หรือ Hotspot จำนวน 20 จุด อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 16 จุด ป่าอนุรักษ์ 2 จุด พื้นที่เกษตร 1 จุด และอื่นๆ 1 จุด ในส่วนผลการแจ้งความดำเนินคดีเมื่อวานนี้ จำนวน 13 คดี ในพื้นที่ 6 อำเภอ จับกุมตัวผู้ต้องหา 1 ราย ทราบชื่อ นายจะโฟ ...

Read More »

รองแม่ทัพภาคที่3 ห่วงการจัดการเชื้อเพลิง หลังสิ้นสุดห้ามเผา30เม.ย.นี้ / แม่อายจับผู้ต้องหาเข้าป่าตัดไม้1ราย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 เมษายน 2563 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าเป็นประธานการประชุมผ่าน VTC ร่วมกับ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยพล.ต.จิรเดช กล่าวว่า จากสถานการณ์การเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือจนถึงปัจจุบัน พบว่าจุดความร้อน หรือ Hotspot ในภาพรวมมีปริมาณลดลง รวมทั้งค่าคุณภาพอากาศ หรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (PM 2.5) เริ่มดีขึ้นตามลำดับในทุกจังหวัด ซึ่งครั้งนี้เกิดจากความทุ่มเทในการปฏิบัติงานดับไฟของทุกภาคส่วนที่บูรณาการร่วมกัน ประกอบกับปัจจัยทางสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 เมษายน 2563 เริ่มมีฝนฟ้าคะนอง 10-30% ของพื้นที่ และการระบายฝุ่นควันของอากาศอยู่ในระดับดีขึ้น   “แต่ทุกจังหวัดจะสิ้นสุดการเผาเด็ดขาดในวันที่ 30 เมษายนที่จะถึงนี้ จึงขอให้ทุกพื้นที่วางแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้รัดกุม โดยขอให้พิจารณาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ถ้าเป็นไปได้ควรพิจารณาวิธีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอื่นๆ ก่อน ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ และวิธีการเผาควรเป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งจากนี้ไปขอให้แต่ละจังหวัดจัดทำแผนบทเรียน ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 ของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีต่อๆ ...

Read More »

ผู้ว่าฯสั่ง เพิ่มความถี่ลาดตระเวนรอบ ‘ดอยหลวงเชียงดาว-พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า’รอยต่อชายแดน

วันที่ 20 เมษายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายคมสัน  สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่ากับ 7 อำเภอ ที่เกิดจุดความร้อนมากที่สุด ได้แก่ อ.แม่แจ่ม อ.เวียงแหง อ.ฮอด อ.กัลยาณิวัฒนา อ.แม่แตง อ.สะเมิง และ อ.อมก๋อย เพื่อติดตามปัญหาและแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดจุดความร้อน  ที่ประชุมรายงานว่า วันนี้พบจุดความร้อน จำนวน 27 จุด ลดลงจากวานนี้ที่ตรวจพบ 32 จุด โดยเกิดในพื้นที่ 8 อำเภอ 13 ตำบล แบ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 10 จุด ป่าอนุรักษ์ 15 จุด และเขตสปก. 2 จุด เบื้องต้นพบจุดความร้อนเกิดขึ้นมากที่สุดที่ อ.แม่แจ่ม 7 จุด อ.เวียงแหง 6 จุด แต่ทั้งหมดเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของ ต.เมืองแหง ...

Read More »

เชียงใหม่เดินหน้าดับไฟ กระตุ้นประชาชนร่วมฟื้นฟูป่าช่วงฤดูฝน อุตุฯชี้ อากาศร้อนสลับเย็นเริ่มเปลี่ยนฤดู

วันที่ 18 เมษายน 2563 ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่ารายวัน โดยที่ประชุมรายงานผลการตรวจพบจุดความร้อนขึ้นจำนวน 13 จุด อยู่ในพื้นที่ 5 อำเภอ 7 ตำบล เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 9 จุด และป่าอนุรักษ์ 4 จุด ซึ่งตรวจพบใน อ.แม่แจ่ม 7 จุด อำเภอสะเมิง 3 จุด และใน อ.กัลยาณิวัฒนา พร้าว และ อ.อมก๋อย อย่างละ 1 จุด  นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า แม้จุดความร้อนจะลดลงต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องบริหารงานอย่างเป็นระบบ กำชับให้ทุกอำเภอเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดไฟป่าอย่างใกล้ชิด ซึ่งผลจาการดำเนินงานที่ทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทำให้ไฟที่เกิดขึ้นลดลงได้มาก แต่ยังขอให้คงกำลังชุดลาดตระเวนในแต่ละพื้นที่ไว้ และกำชับนายอำเภอและหน่วยงานในพื้นที่ให้เพิ่มการเฝ้าระวังและลาดตระเวนให้มากขึ้นในช่วงวันหยุด เพราะคิดว่าเป็นวันหยุดราชการและอาจจะมีการลักลอบเข้าป่าและจุดไฟได้ พร้อมทั้งยังเน้นย้ำให้แต่ละอำเภอไปสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผ่อนผันให้ทำกินว่า หลังจากพ้นช่วงกำหนดห้ามเผา จะมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ ซึ่งจะมีแผนบริหารจัดการที่แต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอดำเนินการได้ในห้วงเวลาที่แตกต่างกัน ...

Read More »

พ่อเมืองเชียงใหม่ ย้ำ ‘จุดความร้อน’ทุกจุด ต้องไม่เป็นที่ทำกินในฤดูฝน พบปชช.ฝ่าฝืนตกเป็นผู้ต้องหาทันที ล่าสุดคุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นต่อเนื่อง

วันที่ 15 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นมาก สามารถมองเห็นพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารได้ชัดเจนกว่าในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา กระแสลมแรงและมีรายงานฝนตกในพื้นที่ต่างอำเภอ แต่ยังไม่มากนัก ในขณะที่ตัวเมืองเชียงใหม่ไร้ฝนอย่างที่ไม่เคยเป็นติดต่อกันมา 2 ปี จากปกติที่ฝนจะตกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือประเพณีปี๋ใหม่เมือง ส่วนดัชนีคุณภาพอากาศในระดับโลกดีขึ้นเช่นกัน ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.อ.อำนาจ รอดสวัสดิ์ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 5 อำเภอ ที่เกิดจุดความร้อน หรือ Hotspot มากที่สุด ได้แก่ อ.แม่แจ่ม อ.กัลยาณิวัฒนา อ.แม่แตง อ.เชียงดาว และ อ.ฝาง  นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า ได้เน้นย้ำในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด ถึงแม้ว่าจุดความร้อนจะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม ขณะเดียวกันทุกอำเภอต้องทำงานบูรณาการกำลังกับทุกภาคส่วน ลงพื้นที่เข้าไปสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในหมู่บ้านให้ทราบอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะพื้นที่ผ่อนผันที่ทำกิน หรือพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียง ที่มีการแบ่งเขตความรับผิดชอบในการครอบครองไว้แล้ว หากพบมีการเผาเกิดขึ้น จะต้องเพิกถอนสิทธิทันที และจะดำเนินคดีทุกจุด  “หากใครเข้าไปทำประโยชน์ในช่วงฤดูฝนนี้ ถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัย ...

Read More »

ผู้ว่าฯ เต้น จุด ‘Hotspot’แตะหลักร้อยอีก สั่งเรียกตัวผู้ต้องสงสัยสอบปากคำทันที จี้เร่งคดีให้เสร็จภายใน3วัน

วันที่ 13 เมษายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวีดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและเร่งแก้ไขไฟป่าอย่างใกล้ชิด ซึ่งเช้าวันนี้ตรวจพบจุดความร้อน หรือ Hotspot ขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 108 จุด ในพื้นที่ 12 อำเภอ 24 ตำบล โดยพบว่าเป็นพื้นที่เกษตรในเขตป่าอนุรักษ์ จำนวน 9 จุด และลุกลามจากจุดเดิมรอบบ่ายวานนี้ 18 จุด โดยเฉพาะที่อำเภอเชียงดาว จุดความร้อนมากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัด จำนวน 19 จุด เป็นจุดเดิมที่ลุกลามจากเมื่อวานนี้ถึง 8 จุด ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงดาวประสานขอเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นบินโปรยน้ำดับไฟต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 4 ซึ่งในวันนี้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลแม่นะ ที่มีอยู่ 2 จุด และลุกลามเข้าใกล้บริเวณถ้ำหลวงเชียงดาว อันเป็นพื้นที่เขาสูงชันและมีเหวลึก และพื้นที่บางจุดเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กับอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ต้องใช้เวลาเดินเท้าเข้าไปดับประมาณ 3 – ...

Read More »

จุดความร้อน ‘เชียงใหม่’ลดลงมากสุดในรอบปี ผู้ว่าฯเรียกประชุม25อำเภอหาทางแก้ไฟป่าในเขตผ่อนผันที่ดินทำกิน

วันที่ 12 เมษายน 2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี 5 อำเภอที่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นมากที่สุดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ คือ อำเภออมก๋อยและอำเภอเชียงดาวอย่างละ 5 จุด รองลงมาคือ อำเภอกัลยาณิวัฒนาและแม่แจ่มอย่างละ 2 จุด และอำเภอแม่แตง 1 จุด  โดยเช้านี้จุดความร้อน หรือ Hotspot เกิดขึ้นเพียง 18 จุด ถือว่าลดลงมากที่สุดตั้งแต่ประกาศมาตรการห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 30 เมษายน 2563 โดยในช่วงสามวันที่ผ่านมาจุดความร้อนในจังหวัดเชียงใหม่ลดลงเป็นจำนวนมาก จากปฏิบัติการเชิงรุกทั้งมาตรการห้ามคนเข้าป่าอย่างเด็ดขาด เพิ่มเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นป่าอย่างจริงจัง และการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้น นายคมสัน กล่าวว่า จากการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์เพื่อปรับแผนการดับไฟป่าในแต่ละพื้นที่ พบว่า อำเภออมก๋อย มีบางจุดบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา พบว่าเกิดไฟป่าในพื้นที่ทางการเกษตรอย่างชัดเจน จึงสั่งให้ทางอำเภอส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามและดำเนินคดีโดยด่วน โดยในวันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่เกิดไฟ รวมทั้งตามแนวชายแดนในเขตอำเภออมก๋อยและอำเภอกัลยาณิวัฒนา ในส่วนของอากาศยานทั้งเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ของกองทัพบก และเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ...

Read More »

ผู้การฯเชียงใหม่ สั่งเร่งทุก สภ.ยกคดีเผาป่าดำเนินการเอาผิดผู้ต้องหา ‘บัวขาว’ลุยสกัดเพลิงดอยสุเทพ-ปุย

วันที่ 11 เมษายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมกับคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างใกล้ชิด โดยเช้าวันนี้พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 96 จุด ถือว่าลดลงจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีอยู่เกือบ 300 จุด  ซึ่งส่วนใหญ่ยังเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 55 จุด ป่าอนุรักษ์ 38 จุด และเขต สปก. 3 จุด และพบมากที่สุดใน อ.แม่แจ่ม 21 จุด อ.แม่แตง 19 จุด อ.อมก๋อย 18 จุด อ.กัลยาณิวัฒนา 15 จุด และ อ.เชียงดาว 5 จุด จึงเรียกประชุมทั้ง 5 อำเภอ ผ่านระบบ VDO ...

Read More »