ข่าวด่วน

Tag Archives: ภัยแล้ง

ผอ.อุตุฯเผย ฤดูฝนจะหมดในเดือนตค. ชลประทานฯเชื่อเก็บน้ำเพียงพอใช้หน้าแล้ง

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กล่าวว่า เดือนกันยายน 2562 จะมีภาวะฝนตกบ่ายค่ำนิดหน่อย แต่จะไม่มีฝนชุดใหญ่ แต่ครึ่งหลังของเดือนจะมีฝนชุกเข้ามามากขึ้น ตั้งแต่ จ.เชียงใหม่ ลงไปทางภาคเหนือตอนล่าง แต่ จ.เชียงราย และน่านตอนบนยังไม่ต้องกังวล และฝนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดในเดือนตุลาคม ซึ่งก็เป็นไปตามปกติของฤดูกาลที่เริ่มไม่ใช่หน้าฝนแล้ว “ภาพรวมตัวเชียงใหม่ถือว่า มีฝนน้อยกว่าปกติ 200 มิลลิเมตร แต่ก็ต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย สิ่งที่ดีจากการที่ใีฝนตก คือ น้ำดี เพราะฝนตกต้นน้ำ ทำให้ไหลลงอ่างหรือเขื่อนมากขึ้น โชคดีมาก เพราะบางทีเราอาจจะเห็นว่าในเมืองฝนไม่ตก แต่เขาไปตกบริเวณต้นน้ำ ซึ่งเราดูจากเรดาร์จะเห็นชัดเจน” นายธนาวุฒิ กล่าวอีกว่า กรณีข่าวพายุจะเข้านั้น ขอบอกว่าวันนี้บนแผนที่อากาศมีพายุตัวเดียว คือ ฟ้าใส ซึ่งอยู่ทางญี่ปุ่นและจะออกไปทางแปซิฟิกตอนบน ไม่เกี่ยวกับไทย และจากดูข้อมูลล่วงหน้าไป 10 วัน ก็ยังไม่เห็นว่าจะมีพายุใดเข้ามา ซึ่งขอบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะหากเราพบการเคลื่อนตัวหรือก่อตัว เราสามารถแจ้งเตือนได้ทันทีและมีเวลาเตรียมตัวรับมือได้ ทางด้านนายอุดม ม้าเมือง เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า คาดว่าหลังฤดูฝนจะมีน้ำเก็บอยู่ในเขื่อนแม่วัดสมบูรณ์ชล 207 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 122 ...

Read More »

ประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวานแนะเกษตรกร ปลูกพืชทนแล้งรับมือฝนทิ้งช่วง

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 นายองอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน และผู้บริหารบริษัทซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า กลุ่มข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดการประชุมคณะวัตถุดิบข้าวโพดหวานครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเวียงคำศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำและคุ้มขันโตกจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในสภาวะภัยแล้ง หลังงกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศถึงการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ (El NiNo) ที่จะส่งผลให้สภาพอากาศปีนี้ร้อนยาวนาน โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 ประเทศไทยจะมีฝนตกน้อย และปริมาณน้ำฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติ การขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กระทบอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่ขาดแคลนวัตถุดิบ “โครงการ Smart Farming โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ทางการเกษตร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน มีการพัฒนาระบบเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) และ IoT Sensor เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เก็บข้อมูลภาคเกษตรเกี่ยวกับ อุณหภูมิ แสงแดด แรงลม ปริมาณน้ำฝน ความชื้นในอากาศ และเก็บตัวอย่างแมลงศัตรูพืช พร้อมนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา และเชื่อมโยงเข้าสู่แอพพลิเคชั่น รวมถึงการนำระบบเซ็นเซอร์มาใช้ตรวจวัดค่าปริมาณความชื้นในดิน เพื่อปล่อยน้ำผ่านสัญญาณวิทยุลงไปยังแปลงเกษตรอัตโนมัติ จะสามารถช่วยใช้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลมาวางแผนการเพาะปลูก และพร้อมรับมือกับความเสี่ยงจากภัยแล้งได้ทันท่วงที” นายองอาจ กล่าวอีกว่า น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการทำอาชีพเกษตรกรรม ...

Read More »

ชลประทานเชียงใหม่เผย ฝนตก2วัน มีน้ำเข้าเขื่อนร่วมล้านลูกบาศก์เมตร เดินหน้าสูบน้ำจากหลายแหล่งเข้าช่วยพื้นที่เกษตรกร

เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์ฝนตกติดต่อกันต่อเนื่อง 2 วันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้มีนำ้เข้าเขื่อนใหญ่เพิ่มขึ้น 2 วัน ( 24- 25กค.62)  คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณ 248,000 ลูกบาศก์เมตร  เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 763,000 ลูกบาศก์เมตร “และในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ชลประทานจะลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำเพิ่มเติมร่วมกับทางอำเภอสันทราย ซึ่งที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงขาดแคลน โดยหากเป็นของเอกชนจะทำการเจรจาขอใช้น้ำเพื่อมาช่วยเกษตรกร และจากการลงพื้นที่ของแม่กวงฯ น้ำในพื้นที่มีด้วยกัน 3 น้ำ คือ  1.น้ำจากเขื่อน  2.น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่นแก้มลิง บ่อดิน สระน้ำ  3.น้ำใต้ดิน ที่มีการสูบขึ้นมาใช้ โดยทางชลประทานได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้ง”  นายจานุวัตร  กล่าวว่า  ทั้งนี้มีรายงานของชลประทานที่ได้เข้าช่วยเหลือในภาวะฝนทิ้งช่วงยาว 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่  ...

Read More »

เชียงใหม่หันพึ่งพิธีกรรมล้านนา ‘แห่ปลาช่อน’ขอฝน หลังภัยแล้งเริ่มลาม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 หลังจังหวัดเชียงใหม่เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และสถานการณ์น้ำในเขื่อนมีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์ จนสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ต้องประกาศขอให้เกษตรกรและประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ก่อนเกิดภัยแล้งลุกลามนั้น ล่าสุดในช่วงบ่ายวันที่ 21 กรกฎาคมผ่านมา ประชาชนในหลายพื้นที่เริ่มมองหาวิธีในการแก้ไขปัญหา ด้วยการหันไปพึ่งวิถีโบราณเก่าแก่ที่สืบทอดกันมายาวนาน เช่น พิธีกรรมล้านนาการแห่ปลาช่อน ทั้งในพื้นที่บ้านป่าเปา ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ที่ชาวบ้านบอกว่า ไม่เคยฝนแล้งขนาดนี้มาก่อน ฝนไม่ตกมาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกใจมาก ชาวบ้านจึงหันพึ่งวิถีเก่าแก่ในการเรียกฝนซึ่งน่าจะเป็นความหวังสุดท้าย ในขณะที่บริเวณสันอ่างเก็บน้ำห้วยช้างสี ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ คณะสงฆ์ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันประกอบพิธีฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ชื่อ ‘มัจฉาพระยาปลาจ่อน’ โดยพระครูประภัตรสีลาภรณ์ รองเจ้าคณะตำบลแม่นาวาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย สส.เชียงใหม่ เขต 7 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายอมร ชัยนาม ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำห้วยช้างสี ร่วมพิธี ทั้งนี้ภายในบริเวณพิธีมีเตรียมเครื่องสังเวยเป็นรูปพญานาคซึ่งทำจากฟางข้าว ปลาช่อนซึ่งทำจากไม้ พร้อมด้วยเครื่องประกอบจำนวนมากวางบนแพไม้ไผ่ โดยชาวบ้านร่วมกันแห่ขบวนออกมาจากวัดสีลาอาสน์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านคายนอก ต.แม่นาวาง ระยะทางห่างจากอ่างเก็บน้ำห้วยช้างสีประมาณ 4 กิโลเมตร มาถึงสันอ่างสถานที่ประกอบพิธีก่อนที่จะช่วยกันชักลากแพเครื่องสังเวยเข้าสู่ปรัมพิธี ก่อนเริ่มประกอบพิธีทางศาสนา สวดชัยมงคล ...

Read More »

หวั่นวิกฤต ‘ภัยแล้ง’เชียงใหม่หารือเกษตรกรผู้ใช้น้ำ หลังเขื่อนแม่กวงเหลือน้ำเพียง17%

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นสถานการณ์ไม่ปกติ คือ อยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วแต่ฝนทิ้งช่วงและตกในพื้นที่ด้วยปริมาณที่น้อยกว่าปกติ ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนต่างๆ น้อยกว่าเกณฑ์ โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จึงมีการตรวจสอบพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์ น้ำและฝน พร้อมทั้งแนวโน้มสถานการณ์ให้พื้นที่รับทราบ โดยล่าสุดมีการหารือร่วมกับนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด นางกัลยา ชาติดี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด ผู้แทนส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และเตรียมลงพื้นที่ 2 จังหวัด 5 อำเภอ คือ ดอยสะเก็ด สันทราย สันกำแพง จ.เชียงใหม่ บ้านธิ เมือง จ.ลำพูน “สถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวงฯ วันนี้มีปริมาณน้ำ 45 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 17% มีการส่งน้ำเพื่อทำนาปีในรอบที่ 1 ไปแล้ว โดยเขื่อนหลัก เริ่ม 3-16 กรกฎาคม 2562  เขื่อนฝั่งซ้าย เริ่ม 5-19 ...

Read More »

ผอ.ชลประทานที่1คาด ‘ฝนน้อย’ใกล้เคียงปี2558 เตือนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 สรุปสถานการณ์น้ำรายสัปดาห์ ณ วันที่ 8 กรกฎาคมนี้ว่า สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2562 มีปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่เริ่มฤดูฝน วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยช่วงต้นฤดูฝนค่อนข้างน้อยใกล้เคียงปี 2558  จังหวัดเชียงใหม่ สถานีอุตุนิยมวิทยา (สนามบิน) ปริมาณฝนสะสม 82.20 มิลลิเมตร น้อยกว่าปีที่แล้ว 67%  จังหวัดลำพูน สถานีอุตุนิยมวิทยา ปริมาณฝนสะสม 133 มิลลิเมตร น้อยกว่าปีที่แล้ว 53%  และจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีอุตุนิยมวิทยา ปริมาณฝนสะสม 223 มิลลิเมตร น้อยกว่าปีที่แล้ว 47%  ส่วนปริมาณน้ำท่าสะสม ตั้งแต่เริ่มฤดูฝนจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์น้ำท่าช่วงต้นฤดูฝนค่อนข้างน้อยใกล้เคียงปี 2558 โดยจังหวัดเชียงใหม่ น้ำแม่ปิง น้อยกว่าปีที่แล้ว 77% จังหวัดลำพูน น้ำแม่ลี้ อ.บ้านโฮ่ง ...

Read More »

ฝนหลวงภาคเหนือ เร่ง ‘ก่อเมฆ’เดินหน้าช่วยวิกฤติภัยแล้ง6จังหวัด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 น.ส.หนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ แม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแล้วแต่ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยวันนี้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม่ กำหนดแผนบินจำนวน 3 ภารกิจ โดยเครื่องบิน Casa จำนวน 2 ลำ “ภารกิจที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 (การก่อเมฆ) ด้วยสารฝนหลวงสูตร 1 จำนวน 700 กก. โดยเครื่องบิน CASA จำนวน 1 ลำ ที่ระดับ 8,000 ฟุต บริเวณพื้นที่ อ.พาน – อ.เทิง จ.เชียงราย ภารกิจที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 (การก่อเมฆ) ด้วยสารฝนหลวงสูตร 1 จำนวน 500 กก. โดยเครื่องบิน CASA จำนวน 1 ลำ ที่ระดับ 8,500 ฟุต ...

Read More »

ชลประทานเชียงใหม่เร่งผันน้ำ ‘อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ’ช่วยเหลือ2หมู่บ้าน พื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน อ.ดอยเต่า

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ และนายกิจพล สิงห์ภัคดี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามการผันน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่กำลังจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภค หลังจากบ่อน้ำตื้นต่างๆ กำลังจะแห้งขอด ในพื้นที่บ้านไร่ หมู่ที่ 2 และบ้านดอยเต่าใต้ หมู่ที่ 10 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่  กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้ส่งนายกิจพล สิงห์ภัคดี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 เข้าร้วมประชุมกับเกษตรกร คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ เพื่อพิจารณาส่งน้ำลงไปช่วยเหลือราษฎร บ้านไร่ หมู่ที่ 2 และบ้านดอยเต่าใต้ หมู่ที่ 10 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จำนวน 636 ครัวเรือน ประชากร 1,611 คน เนื่องจากกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ...

Read More »

‘ชลประทานเชียงใหม่’ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจอมทอง ก่อนยืนต้นตาย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1  เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ชลประทาน ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์ จ.เชียงใหม่ เกษตรอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ ผู้แทนเทศบาลตำบลแม่สอย ผู้นำชุมชน และเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกลำไย จำนวน 30 คน เข้าตรวจสอบพื้นที่ลำไยยืนต้นตาย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อหารือและให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน โดยสถานการณ์ปัจจุบัน คือ พบลำไยที่ใกล้จะยืนต้นตายประมาณ 15 ไร่ จำนวน 300 ต้น และเริ่มเหี่ยวเฉาเพราะอากาศร้อนและขาดน้ำ ประมาณ 10% พื้นที่ทั้งหมด 1,500 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทาน มีการใช้น้ำ 2 ลักษณะ คือ สถานีสูบน้ำบ้านใหม่สารภี และสูบน้ำบาดาล แต่เนื่องจากประสิทธิภาพการสูบน้ำลดลงและกระแสไฟฟ้าที่ใช้เพื่อสูบน้ำบาดาลไม่เพียงพอ เนื่องจากหม้อแปลงมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้จำนวนมาก ประกอบกับพื้นที่เพาะปลูกลำใยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้แหล่งน้ำสำคัญ คือ อ่างเก็บน้ำห้วยขาหมาหลวง ซึ่งมีความจุ 440,000 ลบ.ม. ปัจจุบันเหลือน้ำเพียง 10% ไม่เพียงพอ ...

Read More »

ภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบ ‘ทะเลสาปดอยเต่า’แห้งขอด

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ภาวะภัยแล้วเริ่มส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ทะเลสาปดอยเต่า อ.ดอยเต่า สถานการณ์น้ำได้ลดระดับลงจนถึงขั้นแห้งขอดแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่หนักที่สุดในรอบปี โดยนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาปดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ระดับน้ำจะค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ จากการใช้น้ำในพื้นที่ตอนล่างของเขื่อนภูมิพล จนเรือนแพเกยตื้น เพราะเขื่อนภูมิพลจะส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรด้านล่าง ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมานานกว่า 4-5 ปี แล้ว ประกอบกับพื้นที่ตอนล่างเขื่อนภูมิพลมีการใช้น้ำปลูกข้าวนาปรังเกินแผนที่กำหนด จำเป็นที่จะต้องปล่อยน้ำจากเขื่อนลงไป จึงทำให้ปริมาณน้ำในทะเลสาปดอยเต่า ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนภูมิพลลดลงตามลำดับ จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เป็นเหตุการณ์ในพื้นที่นี้มานานหลายปี แหล่งน้ำตามธรรมชาติเช่นแม่น้ำปิงที่ไหลลงเขื่อนช่วงฤดูแล้งมีปริมาณน้อย จึงได้รับผลกระทบเพราะอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน อย่างไรก็ตาม นายเกื้อกูล กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในเขตอำเภอดอยเต่าขณะนี้ เนื่องจากฝนทิ้งช่วงทำให้ผลผลิตเกษตร โดยเฉพาะลำไยของราษฎรได้รับความเสียหาย เบื้องต้นราษฎรบ้านแม่ตูบ บ้านแม่บวนเหนือ บ้านแม่บวนใต้ และบ้านโป่งโค้ง ได้รับความเสียหาย จำนวน 70 ราย พื้นที่ประมาณ 200 ไร่ เบื้องต้นอำเภอดอยเต่าได้ดำเนินการประกาศภัยแล้งแล้ว โดยอยู่ระหว่างประสานเรื่องเอกสารไปยังจังหวัดเพื่อประกาศภัยแล้งต่อไป โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นอกพื้นที่ชลประทาน ซึ่งปัจจุบันแหล่งน้ำในพื้นที่ได้แห้งขอดจึงทำให้ราษฏร์ได้รับความเดือดร้อน ...

Read More »