ข่าวด่วน

Tag Archives: พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ

ม.ล.ปนัดดา เผย ‘สมเด็จฯกรมพระยาดำรงฯ’ ทรงโปรดดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา/ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ปาฐกถาพิเศษ เช้าวันนี้ ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้แก่ลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ ซึ่งต่างล้วนแปลกใจ ด้วยไม่เคยทราบมาก่อนว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีความสนพระทัยด้านการดนตรี ไม่น้อยไปกว่าทางด้านวิชาการอื่นๆ และงานมหาดไทย ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา ได้ตอบข้อซักถามที่ลูกหลานเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความตั้งใจในการรับฟังและร่วมสนทนาอย่างน่าชื่นชมยินดียิ่งว่า ทรงสอนว่าดนตรีทำให้คนมีความสุข จากทุกข์ก็ทุกข์น้อยลง จากคิดอะไรไม่ดี คิดอะไรไม่ออก ก็จะกลับฟื้นคืนดี คิดได้ อะไรผิดอะไรถูก หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล ผู้เป็นท่านย่าของผม ทรงเล่าประทานแก่ผมเมื่อครั้งคุณพ่อ (หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสมาพันธรัฐสวิสว่า… ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ขณะที่ทรงเป็นนายกราชบัณฑิตยสภา ได้ทรงริเริ่มและดำเนินงานบันทึกเพลงไทยเป็นตัวโน้ตสากลขึ้นเป็นครั้งแรก โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งของอัครราชทูตเยอรมนีประจำสยาม และครูทางดนตรีทุกฝ่าย ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทรงใช้ท้องพระโรงวังวรดิศ ถนนหลานหลวง เป็นสถานที่ดำเนินงานตามพระดำริ ท้องพระโรงวังวรดิศนี้ ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเปรียบเทียบว่าเป็นเสมือนสำนักงาน ก.พ. ที่ทำทุกเรื่อง สารพัดเรื่อง ที่กระทรวงและส่วนราชการอื่นยังไม่ได้ริเริ่มทำ ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา กับบทความพิเศษ ‘การแต่งกาย’

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะเจ้าของ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ บรรยายพิเศษ ณ วังวรดิศ แก่ลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ ประชาชน ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ว่า ดีใจที่ได้พบลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ พี่น้องประชาชน เช้าวันนี้ แม้อากาศจะไม่ค่อยเป็นใจเพราะฝนตกแต่เช้าที่พิพิธภัณฑ์และหอภาพวังวรดิศ ‘บ้าน‘ ของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผมมีความยินดีขอต้อนรับทุกๆ ท่านจากใจจริง ‘ในช่วง Q & A นี้‘ เมื่อลูกหลานเยาวชนถามก็จะตอบโดยขอบอกก่อนว่า คำตอบของผมไม่ข้องเกี่ยวกับความคิดหรือความขัดแย้งทางการเมืองของใครผู้ใด กล่าวโดยสรุปว่า : ความสำคัญของการแต่งกายของผู้ใดก็ตาม โดยเฉพาะผู้มีบทบาทหน้าที่สำคัญ ผู้เป็นแบบอย่างที่อยู่ในสายตาของสังคม ย่อมมีองค์ประกอบทางความคิดไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่อยู่ที่ทัศนคติอันดีมีความรอบคอบ อย่าไปตั้งแง่เสียแต่ต้นว่าเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ แม้กระทั่งเรื่องการสวมใส่เสื้อผ้า มิเช่นนั้นคงขัดแย้งกันได้ทุกเรื่องทุกวัน อยากแต่งอะไรก็แต่ง แต่ให้อยู่ในกฎระเบียบและครรลองคลองธรรมของผู้เป็นข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง สำคัญ คือ ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย สะอาด เชิดหน้าชูตาองค์กร 1. มีความเหมาะสมกับวัยและสัมมาชีพของตน เช่น บางอาชีพอาจกำหนดให้สวมใส่ยูนิฟอร์มในทุกวันทำการ ก็ต้องประดับป้ายชื่อ ติดเครื่องหมายครบ ขัดให้เงางาม ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดาฯ ย้ำข้าราชการใหม่ สร้างความรัก-ศรัทธา และจริงใจกับประชาชน

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ แก่คณะข้าราชการใหม่ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร ‘การเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท‘ รุ่นที่ 64 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษกับน้องๆ ข้าราชการใหม่ ที่ตำหนักใหญ่วังวรดิศ ความว่า ความอดทน ความเสียสละ รักในเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันข้าราชการ กล่าวคือ มีความจงรักภักดีเหนือสิ่งอื่นใด ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นสุภาพชนแบบอย่าง มีความพอเพียงในการดำรงชีวิต และการรักษากฎระเบียบของทางราชการให้มีความศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นสิ่งที่ยังความภาคภูมิใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่จะก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามภาระหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องหนึ่งๆ ได้เป็นอย่างดี “ข้าราชการมีความจริงใจ ที่ทำให้ประชาชนมีความรักและศรัทธา ข้าราชการไม่คุยโวโอ้อวด หากแต่มีความสำรวมในการแสดงออกในเรื่องหนึ่งๆ ด้วยความสุขุมรอบคอบ และสำนึกอยู่เสมอว่า เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ตามที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้สอนพวกเราทุกคนไว้” ม.ล.ปนัดดา กล่าว สำนักข่าวเห็ดลม ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ยกคำสอนบรรพชน ‘พรวดพราด’สอนใจเยาวชนไทย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษแก่ลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ ณ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยอธิบายคำว่า ‘พรวดพราด’ มีความหมายถึง อาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง เช่น วิ่งพรวดพราด เปิดประตูพรวดพราดเข้ามาในห้องประชุม พูดจาไม่คิด ผลีผลาม ขาดความยับยั้งชั่งใจ กลายเป็นทะลึ่งตึงตัง ทะเยอทะยานชนิดสุดโต่ง ไม่รู้จักการสำรวจตรวจตราตนเองให้รอบคอบ “บรรพชนท่านสอนไว้ชัดว่า ‘ให้รู้จักตักนํ้าใส่กระโหลกชะโงกดูเงา‘ ซึ่งหาใช่เป็นคำตำหนิติเตียน แต่หมายถึง ให้รู้จักความพอดีพอเหมาะ เจียมเนื้อเจียมตัว อะไรๆ ย่อมจะเกิดความเรียบร้อย ไม่วู่วาม ไม่หลงทาง ไม่ตีโพยตีพาย ไม่จับแพะชนแกะ ไม่กระทำความผิดพลาดแม้เรื่องเล็กน้อย” ม.ล.ปนัดดา สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

รำลึกถึง ซึ่งความหลัง ‘วังวรดิศ’ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

วันที่ 28 มกราคม 2562 คณะข้าราชการ (บมท.รุ่นที่ 32) และคณะเยาวชนนักกฎหมายจากประเทศประชาคมอาเซียน (++) นำโดยสมาคมนักศึกษากฎหมายเอเชียแห่งประเทศไทย (ALSA, Thailand) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บุคคลสำคัญของโลก พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี‘ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : หลากชีวิตหลายวิถีมีศึกษา ได้เพิ่มพูนหนุนความรู้ชูปัญญา เนิ่นนานมายังรักษ์ไว้ไม่ร้างรา ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า วังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 ตั้งอยู่บนถนนหลานหลวง ไม่ไกลจากตลาดสะพานขาว ตลาดนางเลิ้ง คลองมหานาค และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ (มิวเซียม) และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ            วังวรดิศสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2454 บนที่ดินของเจ้าจอมมารดาชุ่ม ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯฝาก นร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยึดความซื่อสัตย์-ความเพียร-ความพอเพียง เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยคณาจารย์ นายทหาร นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และคณะข้าราชการพลเรือนจากหลายส่วนราชการ ร่วมเข้าศึกษาดูงาน ‘วังวรดิศ‘ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวในการบรรยายพิเศษ ดังความตอนหนึ่งว่า  พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นสิ่งอันสุดพรรณนามาตลอดชั่วชีวิตข้าพเจ้า อันยังความเจริญรุ่งเรืองและความอยู่เย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบทุกวันนี้ “ข้าราชการจึงต้องยึดมั่นในความจงรักภักดีและเป็นหลักแก่แผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตามหลักอารยะทางการปกครองในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างความเป็นธรรม ให้เกิดความรู้รักสามัคคีและความร่มเย็นแก่บ้านเมือง ผู้เป็นข้าราชการจะไม่เป็นผู้กระทำผิดเสียเอง ความบกพร่องผิดพลาดแม้แต่น้อยจะเกิดขึ้นไม่ได้ ในทางกลับกัน ข้าราชการทุกหมู่เหล่าต้องเป็นแบบอย่างแห่งความถูกต้อง เป็นธรรมาภิบาลบุคคล เป็นความซื่อสัตย์สุจริตทางพฤติกรรม เป็นคุณความสามารถทางการไขว่คว้าหาความรู้ และเป็นความเพียรพยายามทางอุปนิสัย อีกทั้งยึดมั่นหลักความพอเพียงในการครองตน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสังคมของผู้คนในชาติ” ม.ล.ปนัดดา กล่าวย้ำว่า อัตลักษณ์เฉพาะของผู้เป็นข้าราชการตามปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดี สามารถสรุปได้จากพระบรมราโชวาทของในหลวงเพื่อนำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อระบบการปกครองและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ มีความซื่อสัตย์ ยึดหลักความเพียร มีความพอเพียง ที่ความมุ่งมั่นทั้งหลายนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ย่อมมีที่มาจากพฤตินิสัยที่สำคัญที่สุดของบุคคล กล่าวคือ ความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจของผู้ใดก็ตามในการทำงานร่วมกัน ไม่หลอกลวง ไม่คิดหรือกระทำการสิ่งใดที่กลับกลายเป็นความไม่ถูกต้อง ไม่ประสงค์ร้ายให้ร้ายผู้อื่น ...

Read More »

3 โรงเรียนของแผ่นดิน เยี่ยม ‘วังวรดิศ’ ยึดมั่นความกตัญญู สนองคุณชาติ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล ณอยุธยา ให้การต้อนรับ ชมรมครูโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นำโดย คุณหญิงลักขณา แสงสนิท คณะครูและศิษย์เก่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ และครู–นักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และรับฟังการบรรยายพิเศษ ‘เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท‘ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษแก่คณะทั้งสามเที่ยงวันนี้ ความว่า ความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี ถือว่ามีเอกลักษณ์ประจำชาติ ที่ถือเป็นความโดดเด่นเป็นสง่าแก่ชนชาติไทยมาช้านาน ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณลักษณะอันดีงามของคนไทยมาแต่โบราณกาล คือ การสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน ของบุคคลทั้งไกลหรือใกล้ตัว ที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ไว้ให้แก่องค์กร สังคม และชาติบ้านเมือง เราสามารถแสดงออกได้ด้วยความเคารพ จดจำในคำสอนและความเป็นแบบอย่างของท่าน เชื่อฟัง และปฏิบัติในกิจการงานต่างๆ อันเป็นสาธารณประโยชน์สาธารณกุศล สิ่งที่บำเพ็ญปฏิบัติเพื่อส่วนรวม มีความเสียสละ มีความเมตตากรุณา อันสามารถถือเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิตและเกิดความยั่งยืนแก่ชีวิตคน การกระทำได้เช่นนี้ ย่อมนำพาความสุขความเจริญ และความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตตน คนรอบข้าง ตลอดจนหน้าที่การงานที่ตนมีความรับผิดชอบในสัมมาชีพ” ...

Read More »

คำสอนของบรรพชน เป็นดั่ง ‘คำสอนชีวิต’

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ในเช้าวันหยุด ณ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ มีการสนทนากันในยามเช้าว่า … นึกถึงคำสอนของบรรพชน และครูอาจารย์ที่เคยสอนเรามาตั้งแต่เด็ก ล้วนเป็น ‘ คำสอนชีวิต ‘ ที่ไม่เคยล้าสมัย ในทางตรงข้าม มีแต่นับวันจะทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีความหมายที่เป็นจริงกับสภาพสังคม ซึ่งประมวลความได้ว่า … เราเกิดมาทั้งที ต้องไม่เสียชาติเกิด ในเมื่อเป็นคน ไม่ใช่สรรพสิ่งอื่น คิดเป็น สุขุม และทำในสิ่งที่ถูกที่ควร เป็นประโยชน์สุขแก่ครอบครัวและสังคม … เกิดมาทั้งที ต้องไม่ทำชั่ว ไม่ทุจริตคดโกงใคร ไม่เอาเปรียบใคร ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่หลงลืมตัว ลุแก่อำนาจ ที่ทำให้ผู้คนเขาเกรงกลัวแต่เพียงต่อหน้า แต่ตามว่ากล่าวลับหลัง ซ้ำพลอยทำให้บุคคลที่คบหามีแต่จะเสียผู้เสียคนตามไปด้วยเพราะลอกเลียนแบบสิ่งไม่ดีจากตนไป เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่างหากที่ต้องมาพบเจอ แต่ถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรม ก็ยังถือเป็นเวรกรรมของตนจนได้ คือ เวรกรรมที่ไม่เชื่อ … เกิดมาทั้งที อย่าเนรคุณคน จะตอบแทนบุญคุณใครก็ต้องเป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมาย ...

Read More »

‘Another Day Passing By’ วันเวลาที่ผ่านไป ณ วังวรดิศ

วันที่ 16 กันยายน 2561 ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พบปะสนทนา ‘ อรุณรุ่งวันอาทิตย์ ‘ ‘Early Morning Hours @ Varadis Palace Museum & Library’ ระหว่างครูอาจารย์ ลูกหลานนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในการเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   ถึงเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งความสำคัญอันดับแรก ยังคงเป็นเรื่อง ‘ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู ความพอเพียง และความเพียร ‘ อย่างปฏิเสธไม่ได้ ถือเป็นความจริงทั้งสำหรับชาตินี้หรือชาติไหนๆ 4 สิ่งนี้ จะนำพามาซึ่งหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อุดมการณ์ประชาธิปไตยสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างสง่างาม ไม่ตกหลุมพราง ไม่โดนชนักติดหลัง บางท่านกล่าวว่า การใช้ ‘ ปัญญา ‘ หรือ ‘Intelligence’ แห่งคุณความดี ไม่ให้ร้ายป้ายสี ไม่อิจฉาริษยากัน ...

Read More »