Tag Archives: พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เชียงใหม่ลุยจัดแคมเปญ ‘Visit Chiang Mai, I Miss You’ชวนจิบชา เที่ยวล้านนาแบบสร้างสรรค์ มาตรฐาน SHA

เย็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ที่ลานสนามหญ้าพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม ‘Visit Chiang Mai, I Miss You’ คิดถึงเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมกิจกรรม Lanna High Tea : จิบชา ล้านนา สร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจเชียงใหม่ หลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 พร้อมชูยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ มุ่งพลิกโฉมอัตลักษณ์ล้านนาสู่สากล ทั้งนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ กล่าวว่า มช. มุ่งเน้นการบูรณาการและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชน โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 3 ด้าน คือ หัตกรรมสร้างสรรค์ (Arts and Craft – Creative Craft) อาหารสุดล้ำ (Lanna Gastronomy ...

Read More »

พร้อมแล้ว ‘พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.’เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ16มิย.นี้ ด้วยมาตรฐานใหม่

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชม และเรียนรู้วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม ผ่านเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นี้ โดยทางพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้สอดรับตามมาตรการของรัฐ เน้นสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็นสำคัญ ตามแนวคิด ‘ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.  แบบปกติวิถีใหม่ อย่างมั่นใจ’ โดยเพิ่มมาตรการในการให้บริการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19  “เราได้ทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดจุดให้บริการต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ มีจุดบริการล้างมือและจุดสำหรับให้บริการเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังเยี่ยมชม ผู้ให้บริการและผู้รับบริการทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีระบบคัดกรองผู้รับบริการและบันทึกข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมผ่านแอปพลิเคชัน ‘ไทยชนะ’ ตามมาตรการรัฐ มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกจุดที่บริการอาทิ จุดบริการข้อมูล และระหว่างการเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ฯ มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมบ้านโบราณแต่ละหลัง ให้บริการ QR Code สำหรับรับชมวีดิทัศน์ และบริการแผ่นพับพิพิธภัณฑ์ฯ แบบออนไลน์” ผศ.วิลาวัณย์ กล่าวอีกว่า การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เป็นการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ รองรับผู้ใช้บริการให้ปรับตัวเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบปกติวิถีใหม่อย่างอุ่นใจ ...

Read More »

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ชวน ‘แอ่วเฮือน เยือนผญา’ชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ-เรียนรู้วิถีชีวิตล้านนา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา ‘แอ่วเฮือน เยือนผญา’ ครั้งที่ 8 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการวางโคมดาวเป็นสัญลักษณ์ โดยมีทายาทเจ้าของเรือนเก่าโบราณล้านนา กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เมียนมา และผู้แทนกงสุลต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ภายใต้แนวคิดตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์ หวังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านศิลปวัฒธรรม วิถีชีวิตล้านนา โดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม กลุ่มพ่อครู สล่า และผู้นำชุมชนมาจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ประเพณีที่ยังคงสืบสานกันมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้ผู้ที่มาศึกษา เที่ยวชมได้เห็นและสัมผัส เรียนรู้ภูมิปัญญาผ่านการปฏิบัติและสามารถนำความรู้ที่ไปพัฒนาและต่อยอดสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์  โดยกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วันประกอบด้วย กิจกรรมสาธิตวิถีชีวิต ...

Read More »

เปิดแล้ว งาน ‘แอ่วเฮือนเยือนผญา’พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา กระตุ้นนักท่องเที่ยวสู่ชุมชน-กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ‘แอ่วเฮือนเยือนผญา’ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา โดยมี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลกิตติมศักดิ์ กงสุลใหญ่จากต่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษาในภาคเหนือ และประชาชนสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดย ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. กล่าวว่า สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน แอ่วเฮือนเยือนผญา พิพิธภัณฑ์ มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00- 17.00 น. รวม 3 วัน เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม ...

Read More »

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมกับ ททท. จัดงาน ‘แอ่วเฮือนเยือนผญา’ ชวนสัมผัสพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ลานสนามหญ้า พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)  ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. แถลงข่าวการจัดงาน พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ‘แอ่วเฮือนเยือนผญา’ ประจำปี 2561  เชิญชวนทุกคนให้มาสัมผัสบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.  ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมของ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา  โดยการจำลองวิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวล้านนาการจัดแสดงอุปกรณ์ข้าวของ เครื่องใช้ในครัวเรือน การสาธิตศิลปหัตถกรรม การแต่งกายของผู้คน จากอดีตสู่ยุคล้านนาสร้างสรรค์ ผศ.วิลาวัณย์  เปิดเผยว่า  งานแอ่วเฮือนเยือนผญา ปีนี้เราจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 7  ต่างจากทุกครั้ง คือ ปีนี้ได้รับความร่วมมือจากทางชุมชนที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งที่มาจากจังหวัดลำพูน  อำเภอสารภี และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และยังมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งไทใหญ่  ไทลื้อ  ไทเขิน และจากโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา  เครือข่ายจากมหาวิทยาลัยต่างๆ  ที่เป็นสำนักศิลปวัฒนธรรม อาทิ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ราชมงคล  ราชภัฎเชียงใหม่ และทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรา  ครั้งนี้เราจะเน้นกิจกรรมที่เป็นเวิร์กช็อป  คนที่เข้ามาจะได้เรียนรู้  ได้เห็นและร่วมกันลงมือทำ ในรายละเอียดต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น ...

Read More »