ข่าวด่วน

Tag Archives: พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ชวน ‘แอ่วเฮือน เยือนผญา’ชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ-เรียนรู้วิถีชีวิตล้านนา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา ‘แอ่วเฮือน เยือนผญา’ ครั้งที่ 8 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการวางโคมดาวเป็นสัญลักษณ์ โดยมีทายาทเจ้าของเรือนเก่าโบราณล้านนา กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เมียนมา และผู้แทนกงสุลต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ภายใต้แนวคิดตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์ หวังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านศิลปวัฒธรรม วิถีชีวิตล้านนา โดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม กลุ่มพ่อครู สล่า และผู้นำชุมชนมาจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ประเพณีที่ยังคงสืบสานกันมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้ผู้ที่มาศึกษา เที่ยวชมได้เห็นและสัมผัส เรียนรู้ภูมิปัญญาผ่านการปฏิบัติและสามารถนำความรู้ที่ไปพัฒนาและต่อยอดสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์  โดยกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วันประกอบด้วย กิจกรรมสาธิตวิถีชีวิต ...

Read More »

เปิดแล้ว งาน ‘แอ่วเฮือนเยือนผญา’พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา กระตุ้นนักท่องเที่ยวสู่ชุมชน-กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ‘แอ่วเฮือนเยือนผญา’ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา โดยมี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลกิตติมศักดิ์ กงสุลใหญ่จากต่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษาในภาคเหนือ และประชาชนสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดย ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. กล่าวว่า สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน แอ่วเฮือนเยือนผญา พิพิธภัณฑ์ มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00- 17.00 น. รวม 3 วัน เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม ...

Read More »

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมกับ ททท. จัดงาน ‘แอ่วเฮือนเยือนผญา’ ชวนสัมผัสพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ลานสนามหญ้า พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)  ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. แถลงข่าวการจัดงาน พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ‘แอ่วเฮือนเยือนผญา’ ประจำปี 2561  เชิญชวนทุกคนให้มาสัมผัสบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.  ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมของ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา  โดยการจำลองวิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวล้านนาการจัดแสดงอุปกรณ์ข้าวของ เครื่องใช้ในครัวเรือน การสาธิตศิลปหัตถกรรม การแต่งกายของผู้คน จากอดีตสู่ยุคล้านนาสร้างสรรค์ ผศ.วิลาวัณย์  เปิดเผยว่า  งานแอ่วเฮือนเยือนผญา ปีนี้เราจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 7  ต่างจากทุกครั้ง คือ ปีนี้ได้รับความร่วมมือจากทางชุมชนที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งที่มาจากจังหวัดลำพูน  อำเภอสารภี และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และยังมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งไทใหญ่  ไทลื้อ  ไทเขิน และจากโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา  เครือข่ายจากมหาวิทยาลัยต่างๆ  ที่เป็นสำนักศิลปวัฒนธรรม อาทิ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ราชมงคล  ราชภัฎเชียงใหม่ และทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรา  ครั้งนี้เราจะเน้นกิจกรรมที่เป็นเวิร์กช็อป  คนที่เข้ามาจะได้เรียนรู้  ได้เห็นและร่วมกันลงมือทำ ในรายละเอียดต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น ...

Read More »