ข่าวด่วน

Tag Archives: พิธีทำน้ำอภิเษก

เชียงใหม่จัดพิธี ทำ ‘น้ำอภิเษก’ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร งดงามสมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 8 เมษายน 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำน้ำอภิเษก จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อ่างกาหลวง ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ขุนน้ำแม่ปิง อำเภอเชียงดาว  และแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากวัดบุพพาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้ทำพิธีตักน้ำและอัญเชิญไว้ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรร่วมพิธีจำนวนมาก        โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ และเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก บริเวณด้านในพระอุโบสถวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จากนั้นประธานสงฆ์ให้ศีล และประกาศชุมนุมเทวดา เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถา จุดเทียนชัย พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสวดภาณวาร เจริญภาวนาอธิษฐานจิตและสวดภาณวาร จนถึงเวลาอันสมควร เป็นอันเสร็จพิธี        ...

Read More »

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ นำทีมสำรวจ ‘ขุนน้ำแม่ปิง’แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งที่3ของจังหวัด

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ขุนน้ำแม่ปิง อ.เชียงดาว ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติฯ ทั้งนี้จากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ซึ่งสืบทอดต่อกันมาว่า บริเวณพื้นที่เทือกเขาขุนน้ำแม่ปิง พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดมนุษย์ สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย เมื่อมนุษย์ทราบก็พากันไปกราบไหว้ แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ไปรวมกันเข้าเฝ้ากราบไหว้พระองค์ด้วย ในบรรดาสัตว์เหล่านั้นมีพญาช้างเผือกงาแดงเชือกหนึ่ง เกิดศรัทธานำผลไม้เรียกว่า ผลนะ หรือ ลูกสมอ ไปถวายพระพุทธเจ้า ซึ่งต้นสมอที่พญาช้างเผือกเก็บไปถวายอยู่ที่บริเวณขุนน้ำปิงแห่งนี้ ซึ่งเกิดรอยเท้าช้าง 2 รอย ชาวบ้านเชื่อว่าน้ำที่ไหลผ่านและอยู่ในรอยเท้าพญาช้างเผือกเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับขนาดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ส่วนที่เป็นรอยเท้าทั้ง 2 บ่อ บ่อที่ 1 กว้างประมาณ 63 เซนติเมตร ลึก 52 เซนติเมตร บ่อที่ 2 กว้างประมาณ 64 เซนติเมตร ลึก 61 เซนติเมตร ขุนน้ำแม่ปิงแห่งนี้ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประชากร ต.เมืองนะ ...

Read More »

ผู้ว่าฯ นำทีมสำรวจ ‘บ่อน้ำทิพย์’ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธ์1ใน3จุดสำคัญเชียงใหม่ เตรียมร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้าสำรวจบ่อน้ำทิพย์ ที่วัดบุพพาราม ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติฯ สูงสุด สำหรับ ‘บ่อน้ำทิพย์’ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ อยู่ภายในวัดบุพพาราม ซึ่งเมื่อปี 2530 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระชนมายุครบ 5 รอบ สำนักพระราชวังได้นำน้ำจากบ่อน้ำทิพย์ถวายเป็นน้ำสรงพระองค์ และในปี 2554 ทางจังหวัดประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์พร้อมน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นน้ำสรงอภิเษกในพระราชพิธีออกมหาสมาคม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ผู้ว่าฯนำทีมสำรวจ ‘อ่างกาหลวง’1ใน3แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณ ‘อ่างกาหลวง’ ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการสำหรับพระราชพิธีสำคัญในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สำหรับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะนำมาใช้ในพิธีพลีกรรมตักน้ำ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย บ่อน้ำวัดบุพพาราม อ.เมืองเชียงใหม่ อ่างกาหลวง ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง และขุนน้ำแม่ปิง อ.เชียงดาว ทั้งนี้เพื่อให้การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติฯ โดยจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าว ให้มีความสะอาด สวยงาม พร้อมสำหรับการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดในการนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »