Tag Archives: พิงคนคร

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมเปิดให้เที่ยวฟรี1-15กค.นี้ ยึดสไตล์ New Normal

ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเช็คความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอีกครั้งในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยเที่ยวสไตล์ New Normal ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยมีนายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อเย็นวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นายเทวัญ กล่าวว่า การเปิดให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในครั้งนี้ เป็นการเปิดให้บริการในรูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างความมั่นใจและปลอดภัย สไตล์ New Normal ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการ หลังจากสถานการณ์โควิด – 19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงกำหนดแนวทางการรับมือป้องกันโรค ทั้งทางด้านสุขลักษณะของอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมถึงการป้องกันและคัดกรองสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการได้อย่างดี  “การเปิดให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในครั้งนี้ มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษ มอบความสุขให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 – ...

Read More »

ผู้บริหารพิงคนครฯเผย 2ปีเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรายได้ทะลุ200ล้าน ตั้งเป้าปี63เพิ่ม6% พร้อมเดินหน้าถ่ายโอนสู่องค์การสวนสัตว์

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร แถลงผลการดำเนินงานและผลประกอบการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับว่า ในปี 2562 มีรายได้จำนวน 252 ล้านบาท เติบโตจากปี 2561 ที่มีรายได้ 246 ล้านบาท ส่วนปี 2563 คาดว่าจะมีตัวเลขรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6% หรือราว 267 ล้านบาท โดยนับจากปี 2561 จากการเข้ามากำกับดูแลเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ส่งผลให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีรายได้ทะลุ 200 ล้านบาทในปี 2561 เป็นปีแรก และเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่มีประมาณ 200 ล้านบาท  “ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ แม้จะถูกตัดทอนงบประมาณลดเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งได้รับงบประมาณ 150 ล้านบาท ปี 2562 ได้รับงบประมาณ 115 ล้านบาท  ส่วน ปี 2563 ...

Read More »

สำนักงานพัฒนาพิงคนครร่วม โครงการ ‘ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบปะประชาชน’มอบปุ๋ยมูลสัตว์หนุนเกษตรกรสร้างอาชีพ

เมื่อเวลา 08.30 น . วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ( องค์การมหาชน ) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมจัดกิจกรรมแจกปุ๋ยมูลสัตว์แก่ประชาชน ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน เป็นโครงการของจังหวัดเชียงใหม่ในการออกบริการประชาชน ร่วมลงพื้นที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงดาว โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนำปุ๋ยมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมต่อไป อย่างไรก็ตาม ปุ๋ยมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผลิตขึ้นจากการมูลสัตว์ที่มีในปริมาณมากในแต่ละวัน ซึ่งหากทิ้งไว้เป็นจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ   ดังนั้นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงนำมาทำปุ๋ยมูลสัตว์ และส่วนหนึ่งได้นำมาแจกให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่ต้องการ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน Ber das bewerbungsverfahren wird an dieser stelle in ...

Read More »

พิงคนคร’ เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยว มุ่งยกระดับศักยภาพ8จังหวัดภาคเหนือตอนบน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ( องค์การมหาชน ) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พล . อ . เจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน   พร้อมด้วย นางเนตรนภา   สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือเขต 1 พร้อมด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน   หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมภูมิไทยการ์เด้น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า การจัดประชุมหารือความร่วมมือเชื่อมโยงการจัดการท่องเที่ยวด้านการตลาด กับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของพื้นที่ ...

Read More »