ข่าวด่วน

Tag Archives: พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก หนุนกำลังพล-เครือข่ายเกษตรกรปลูกรับประทาน-ลดปัญหาค่าครองชีพ

เมื่อเวลา 13.30 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่อาคารยอดศึก กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานแจกจ่ายแก่กำลังพลและเครือข่ายเกษตรกรนำไปปลูกเพื่อรับประทาน  ลดปัญหาค่าครองชีพของครอบครัว ในการนี้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ให้นำไปเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหาร สำหรับใช้ในการบริโภค จำนวนทั้งสิ้น 9,010 ซอง โดยมีกำลังพลหน่วยขึ้นตรงของศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีจำนวน 120 คน แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยมีพระราชกระแสรับสั่งในเรื่อง ‘ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด’ ด้วยการให้ทหารพันธุ์ดีและชาวบ้านรอบค่ายปลูกผักและเลี้ยงปลา เพื่อนำผลผลิตจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูก บรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มาใช้ในการดำเนินการ ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ...

Read More »

แม่ทัพน้อยที่3 ลงพื้นที่ปะทะขบวนการค้ายาเสพติด ยึดยาบ้ากว่า3ล้านเม็ด เฮโรอีน32กิโล ทหารไทย2นายพ้นขีดอันตรายแล้ว

ความคืบหน้า กรณีชุดปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) ปะทะแก๊งขบวนการค้ายาเสพติด พื้นที่ บ.ลีซอป่าบงงาม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ แต่กลับถูกกลุ่มขบวนการยิงตลบหลัง ทำให้ ร.ท. อาทิตย์ เกี๋ยงคำ หน.ชป.พิเศษ ศป.บส.ชน. ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 นาย เหตุเกิดช่วงเช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่รายงานข่าวเบื้องต้นไปนั้น ล่าสุดเมื่อเวลา 14.30 น. วันเดียวกันนี้ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 และ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วย โดย แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า จากการข่าวชุดปฏิบัติการพิเศษพบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด บ.นากองมู รัฐฉาน สหภาพเมียนมา จะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้าทางหนองกะลาง อ.เขียงดาว จว.ช.ม. จึงจัดกำลังเข้าซุ่มตรวจพื้นที่ จนพบกลุ่มขบวนการผ่าน จึงขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มดังกล่าวได้ใช้อาวุธไม่ทราบขนาดยิงใส่ฝ่ายทหาร จึงทำการยิงต่อสู้เพื่อป้องกันตัว จากการปะทะกันทำให้ฝ่ายเราถูกยิงได้รับบาดเจ็บ ...

Read More »

แม่ทัพน้อยที่3 ตั้งเป้าปี2563 ‘อมก๋อย’ปลอดฝิ่น-ยาเสพติด น้อมนำพระราชดำรัสฯหนุนราษฎรมีคุณภาพชีวิตยั่งยืน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2562 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย  แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคง (กอ.รมน.) พื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุมสักทอง โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ โดยมี พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. นายวีรวัฒน์  เต็งอำนวยรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินการที่ผ่านมาของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยเฉพาะการดำเนินการตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติด และความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ระยะ 5 ปี ( 2560-2564 ) พล.ท.สุภโชค กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 พื้นที่อำเภออมก๋อยสามารถลดพื้นที่ปลูกฝิ่นได้ 65 หมู่บ้าน หรือ 90% ของหมู่บ้านเป้าหมาย พื้นที่ปลูกฝิ่นลดลงเหลือ 26.91 ...

Read More »

แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดการก่อสร้างถนนวงแหวนกิโลเมตรแรก โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อม4ตำบล อมก๋อย-เชียงใหม่

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดการก่อสร้างถนนวงแหวนกิโลเมตรแรก ของโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อม 4 ตำบล อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ภายหลังทหารช่างกองทัพภาคที่ 3 เข้าดำเนินการก่อสร้าง ที่บ้านอูตูม ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากกองบังคับการควบคุมการก่อสร้างของกรมทหารช่างที่ 3 กองพลพัฒนาที่ 3 และหน่วยงานที่กี่ยวข้อง สำหรับโครงการปรับปรุงถนนวงแหวน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อม 4 ตำบล อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทรงพระดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยงข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการโดยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของราษฎรในพื้นที่ ให้มีการสัญจรถนนที่เพิ่มความสะดวกในการเดินทางได้ตลอดทุกฤดูกาล รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพป่าไม้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรใน 4 ตำบล ของอำเภออมก๋อย  โดยปัจจุบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. กรมทางหลวงชนบท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถนนวงแหวนดังกล่าวมีระยะทาง 105 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงโดยหน่วยทหารช่างของกองทัพภาคที่ 3  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 นี้ สำนักข่าวเห็ดลม ...

Read More »

แม่ทัพน้อยที่3นั่งหัวโต๊ะถก9จังหวัดเหนือ สรุปบทเรียนแก้ไข ‘ไฟป่าและหมอกควัน’ เล็งปรับแผนดำเนินงานปีหน้า อุตุฯเตือนระวังพายุฝนฟ้าคะนอง27-28เมษายน62

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมกองกำลังผาเมือง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาคส่วนหน้า เป็นประธานสรุปบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจาก 9 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม โดยห้วงตั้งแต่ 1 มกราคม – 23 เมษายน 2562 พบจุดความร้อนสะสมจำนวน 8,551 จุดมากกว่า ปี 2561 จำนวน 4,240 จุด คิดเป็น 98.35% โดยจังหวัดที่มีจุดความร้อนสูงสุด เรียงตามลำดับประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลำปาง ตาก พะเยา แพร่ และลำพูน โดยแม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ แต่เนื่องจากในปีนี้สภาพภูมิอากาศแห้งแล้งมากประกอบกับการสะสมของเชื้อเพลิงมีจำนวนมาก จึงส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันปีนี้เพิ่มมากขึ้น ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ...

Read More »

แม่ทัพน้อยที่3เล็งสรุปบทเรียน ‘หมอกควันไฟป่า’9จังหวัดเหนือ ปรับแผนรับมือปี2563

วันที่ 22 เมษายน 2562 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า สถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือวันนี้ แม้ว่าจะมีฝนตกในหลายจังหวัด แต่ยังมีจุดความร้อนเกิดขึ้น 367 จุด โดยเกิดที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 146 จุด ใน อ.เมืองเชียงราย อ.แม่สรวย  และจังหวัดตาก 83 จุด ใน อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด  และที่จังหวัดแพร่ ใน อ.วังชิ้น และ อ.เด่นชัย ซึ่งทุกอำเภอเป็นอำเภอเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นขอให้ทางจังหวัดเข้าตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง “วันนี้ได้สั่งการให้ เฮลิคอปเตอร์ MI17 เข้าดับไฟป่าพื้นที่ อ.เมืองเชียงราย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  เพื่อลดจุดความร้อน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการทำแนวกันไฟเพิ่มเติม เนื่องจากยังคงมีปริมาณเชื้อเพลิงอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับอุณหภูมิสูงขึ้น” พล.ท.สุภโชค กล่าวว่าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เตรียมสรุปบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือพร้อมปรับแผนในการแก้ไขปัญหาทุกมติในปี 2562 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2562  ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาสาเหตุและการแก้ไขการเกิดไฟป่าในห้วงที่ผ่านมา  สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือเริ่มคลี่คลาย ภายหลังเกิดฝนตกในหลายพื้นที่ ยกเว้น ‘เชียงราย’ควันยังหนัก

วันที่ 18 เมษายน 2562 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ประชุมวีดีโอคอนเฟอเร้น ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย 9  จังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่  โดยเน้นย้ำการลาดตระเวน ป้องปรามและสร้างแนวกันไฟอย่างต่อเนื่อง แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือเริ่มคลี่คลาย ภายหลังเกิดฝนตกในหลายพื้นที่ ซึ่งกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย 9  จังหวัดจะต้องติดตามสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำการการลาดตระเวนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และจิตอาสาในชุมชน ตลอดจนสร้างแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องปรามการเกิดจุดความร้อน เนื่องจากอากาศช่วงนี้เกิดความร้อนมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าได้ตลอดเวลา      ทั้งนี้ข้อมูลค่าจุดความร้อนสะสมประจำปี 2562 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 17 เมษายน 2562 ใน  9 จังหวัดภาคเหนือเกิดจุดความร้อนสะสม จำนวน 7,947 จุด เกิดในพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 3,708 จุด , ในพื้นที่ป่าสงวน จำนวน  3,660 จุด  และในเขต สปก.จำนวน 239 จุด สำหรับการใช้อากาศยาน MI17 ...

Read More »

‘จุดความร้อน’ภาคเหนือ 7วันลดลงกว่า91% หมอกควันและไฟป่าเริ่มคลี่คลาย

วันที่ 9 เมษายน 2562 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า หลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าภาคเหนือของนายกรัฐมนตรี  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการเฝ้าระวังการเกิดจุดความร้อน โดยใช้การลาดตระเวน ทำแนวกันไฟ และดับไฟป่าให้เร็วที่สุด ส่งผลให้ จุดฮอตสปอตใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาคส่วนหน้า (ศอ.ปกป.ภาค) (สน.) สรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 เมษายน 2562 พบว่าสถานการณ์จุดความร้อนลดลงตามลำดับกว่า 91% สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการจัดกำลังเข้าปฏิบัติงาน ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 5,791 นาย เป็นฝ่ายทหาร จำนวน 1,716 นาย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวน 1,045 นาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 476 นาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จำนวน 1,505 นาย และจิตอาสา จำนวน 1,049 นาย  การใช้อากาศยานในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ...

Read More »

แม่ทัพน้อยที่3แถลง สถานการณ์ลักลอบปลูกฝิ่นลดลงต่อเนื่อง คาดไม่เกิน3-5ปีหมดไปจากประเทศไทย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมทองจัตุ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย  (ศมพ.อมก๋อย) กองกำลังผาเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานแถลงสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 โดยมี พล.ต.อุกฤษฏ์  นุตคำแหง เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และนางจิรพรรณ มุกุระ ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาค 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พล.ท.สุภโชค กล่าวว่า การควบคุมพืชเสพติดหรือฝิ่นในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ เพราะ 2 ปีที่ผ่านมามีการพบพื้นที่ปลูกฝิ่นถึง 200 ไร่ และปีต่อมาเหลือ 50 ไร่ และปีนี้ลดลงอีกเหลือเพียง 25 ไร่ เรียกว่าลดไปกว่าครึ่ง ถือว่าเป็นทิศทางและแนวโน้มที่ดีในกาคควบคุมการปลูกได้ สิ่งที่ต้องทำคือการดูแลคนที่ติดอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างเสริมอาชีพให้เขามีงานทำ มีรายได้ ...

Read More »

กองทัพภาคที่3เดินหน้า สร้างห้อง ‘clean room’นำร่อง6โรงพยาบาลที่ขาดแคลนใน3จังหวัด เพื่อดูแลประชาชน-เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

วันที่ 7 เมษายน 2562 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่ 5 หลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่าภาคเหนือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนการทำงานเข้มข้นขึ้น โดยเน้นการเฝ้าระวัง ลาดตระเวณ และดับไฟป่า ทั้งกำลังทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้  ฝ่ายปกครอง ตำรวจ จิตอาสา ภาคประชาชน เพื่อให้ครอบคลุมตลอด 24  ชั่วโมง ส่งผลให้จุดฮอตสปอต หรือ Hot Spot ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ลดลงอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด แม้จะยังมีบางจังหวัดที่เพิ่มสูงขึ้น “ขณะนี้อากาศยาน MI17 จำนวน  4 ลำ จากศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลพบุรี ถูกนำมาใช้ในปฏิบัติการดับไฟ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นเข้าดับไฟได้สะดวกและปลอดภัย ตลอดจนการใช้ทิ้งน้ำสกัดด้านหน้าไฟ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและสามารถลดความร้อน นำไปสู่การดับไฟได้ง่ายยิ่งขึ้น ล่าสุดกองทัพร่วมสร้าง clean room หรือห้องปลอดควันตามโรงพยาบาลที่ขาดแคลน โดยคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 59 ...

Read More »