Tag Archives: พล.ต.อำนาจ ศรีมาก

เชียงใหม่ตรึงกำลังจุดเกิด ‘Hotspot’ ซ้ำซากอย่างใกล้ชิด วอนผู้นำชุมชนเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่ป่า

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2563 พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัด เพื่อนำข้อมูลมาปรับแผนการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบ และเร่งดับไฟป่าให้ได้เร็วที่สุดก่อนจะขยายวงกว้าง เพื่อลดความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า ข้อมูลจุดความร้อนสะสม หรือ Hotspot จากดาวเทียมระบบเวียร์ (VIRS) ตามข้อมูล GISD วันที่ 6 มีนาคม 2563 จำนวน 118 จุด ในพื้นที่ 13 อำเภอ 27 ตำบล และจากการตรวจสอบพบว่าเป็นพื้นที่เกษตรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 5 จุด และลุกลามจากจุดเดิมวันนี้ 10 จุด เจ้าหน้าที่กำลังระดมกำลังเข้าดับไฟ ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าฝุ่นละอองลดลงต่อเนื่องจากวานนี้ สภาพอากาศตลอดทั้งวันอยู่ในเกณฑ์ดี ท้องฟ้าโปร่งใส ...

Read More »

กองทัพภาคที่3เปิดกองบัญชาการ ‘ดับไฟป่า-หมอกควันภาคเหนือ’ปฏิบัติการยาวถึง30เม.ย.63

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ฝุ่นละออง และได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมและบูรณาการแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เน้นการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วางแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยและแผนเผขิญเหตุในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด “กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จึงจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ( บก.คฟป.ทภ.3 ) ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยมี พล.ท.ฉลองชัย   ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้บัญชาการการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 (ผบ. บก.คฟป.ทภ.3 ) เพื่อวางแผนรับมือและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งระบบบัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ประสานงาน ประสานเครือข่าย การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ...

Read More »