ข่าวด่วน

Tag Archives: พล.ต.บุญยืน อินกว่าง

ศป.บส.ชน.ส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ เลี้ยง ‘หมูดำ’สร้างอาชีพมั่นคงแก้ปัญหายาเสพติด อ.เชียงดาว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (รองผบ.ศป.บส.ชน.) เปิดเผยว่า ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเตรียมการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาทางเลือก หรือ Mr.AD.2 ตำบลปิงโค้ง อ.เขียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และผู้นำชุมชนบ้านห้วยลึก เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมูดำพันธ์ุพื้นเมือง ที่เป็นที่นิยมและต้องการของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง สำหรับใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ “เราแนะให้ราษฎรใช้พื้นที่ข้างบ้านล้อมเป็นคอก เพื่อเป็นพื้นที่ในการเลี้ยงหมูดำพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติทำให้หมูดำไม่เกิดความเครียด และไม่รู้สึกถูกกักขัง โดยมีการสร้างคอกแบบโรงเรือนแยก เพื่ออนุบาลลูกหมูดำ และมีการตอนลูกหมูดำตัวผู้ เพื่อให้โตไวและน้ำหนักดี”  พล.ต.บุญยืน กล่าวว่า ศป.บส.ชน. ให้ความสำคัญในเรื่องปศุสัตว์และเรื่องการตลาด จึงจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมู เพื่อแนะนำชาวบ้านเกี่ยวกับการเลี้ยง และการจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมผู้เลี้ยงรายใหม่ เพื่อให้การเลี้ยงหมูดำพันธุ์พื้นบ้าน มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคงเพื่อลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ศป.บส.ชน.จัดชุด ‘Mobile Delivery’บริการ3in1ดูแลกลุ่มชาติพันธ์ุเผ่ามูเซอบ้านหนองเต่า-เชียงดาว

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 1 ชุดปฎิบัติการที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม Mobile Delivery บริการ 3 in 1 ด้วยการบริการตัดผม แจกจ่ายข้าวกล่อง และรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอที่อาศัยอยู่ ณ บ้านหนองเต่า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาสูงและห่างไกลตามแนวชายแดน และปัจจุบันได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ไม่มีงานทำ ประกอบกับการทำเกษตรกรรมเพาะปลูกต้องรอน้ำฝน ซึ่งปีนี้ไม่ตกต้องตามฤดูกาล  ดังนั้น พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการ ศป.บส.ชน. จึงจัดชุด Mobile Delivery ให้บริการ 3 in 1 หรือการรวม 3 กิจกรรมไว้ใน 1 หมู่บ้าน คือ การบริการตัดผม แจกจ่ายข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ขึ้นไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

แม่ทัพน้อยที่3 ลงพื้นที่ปะทะขบวนการค้ายาเสพติด ยึดยาบ้ากว่า3ล้านเม็ด เฮโรอีน32กิโล ทหารไทย2นายพ้นขีดอันตรายแล้ว

ความคืบหน้า กรณีชุดปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) ปะทะแก๊งขบวนการค้ายาเสพติด พื้นที่ บ.ลีซอป่าบงงาม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ แต่กลับถูกกลุ่มขบวนการยิงตลบหลัง ทำให้ ร.ท. อาทิตย์ เกี๋ยงคำ หน.ชป.พิเศษ ศป.บส.ชน. ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 นาย เหตุเกิดช่วงเช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่รายงานข่าวเบื้องต้นไปนั้น ล่าสุดเมื่อเวลา 14.30 น. วันเดียวกันนี้ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 และ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วย โดย แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า จากการข่าวชุดปฏิบัติการพิเศษพบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด บ.นากองมู รัฐฉาน สหภาพเมียนมา จะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้าทางหนองกะลาง อ.เขียงดาว จว.ช.ม. จึงจัดกำลังเข้าซุ่มตรวจพื้นที่ จนพบกลุ่มขบวนการผ่าน จึงขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มดังกล่าวได้ใช้อาวุธไม่ทราบขนาดยิงใส่ฝ่ายทหาร จึงทำการยิงต่อสู้เพื่อป้องกันตัว จากการปะทะกันทำให้ฝ่ายเราถูกยิงได้รับบาดเจ็บ ...

Read More »

รองเลขาธิการ ป.ป.ส.-รองแม่ทัพน้อยที่3 ร่วมตัดทำลาย ‘ไร่ฝิ่น’ดอยสามหมื่น อ.เชียงดาว-เชียงใหม่

วันที่ 8 มีนาคม 2562 พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พล.ต.บุญยืน  อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 และนายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพืชเสพติด บ้านน้ำรู ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อรับทราบสถานการณ์การแก้ไขปัญหาพืชเสพติด ตลอดจนรับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ ในการร่วมกันแก้ไขยาเสพติดที่ยังคงเหลืออยู่ โดยมุ้งเน้นการเฝ้าระวัง การสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่  นอกจากนี้ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมรองแม่ทัพน้อยที่ 3 และคณะเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ดอยสามหมื่น บ้านน้ำรู ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จำนวน 0.95 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ ร.7 พัน 2 พล.ร.7 พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน จำนวน 20 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจน สำหรับสถานการณ์ด้านยาเสพติดในพื้นที่ดอยสามหมื่นยังคงมีการลักลอบปลูกฝิ่นคิดเป็น 5% ของพื้นที่และยังมีการบุกรุกพื้นที่ต้นน้ำเพิ่มเป็นจำนวนมาก โดยการปลูกฝิ่นบางส่วนใช้เป็นยารักษาโรคและการเสพ ซึ่งกลุ่มนายทุนที่ย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในเมือง จ้างวานให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกหรือลงทุนให้ และจะกลับเข้ามารับซื้อหลังเก็บเกี่ยวเสร็จ  สาเหตุการปลูกเนื่องจากประชาชนในพื้นที่เป็นชาวไทยภูเขาที่มีฐานะยากจน ประกอบกับเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกซึ่งเป็นเหตุให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่คุ้มกับการลงทุน จึงทำการปลูกฝิ่นเพื่อเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ส. ให้การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ ...

Read More »

กองทัพภาคที่3ส่วนหน้าแถลงปิด ‘บก.ควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ’ไฟป่ายังกรุ่นลำพูน-เชียงใหม่

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานแถลงการปิดกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หลังจากกองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เนื่องจากในห้วงวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ปรากฏค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ และมีภูเขาล้อมรอบ สภาพภูมิอากาศ ที่ลมสงบนิ่ง ไม่มีลมพัดผ่าน ที่เอื้ออำนวยการกักตัวของมลพิษ และการกระทำของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวมากที่สุด โดยมี พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 ร่วมแถลงผลการปฏิบัติงาน พล.ต.บัญชา ...

Read More »

กองทัพน้อยที่3 ระดมจนท.ตัดทำลายไร่ฝิ่นพื้นที่ ‘ดอยผาแดง’ พบสถิติการปลูกฝิ่นลดลง

วันที่ 28 มกราคม 2562 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 กองทัพน้อยที่ 3 พร้อมด้วย พ.อ.สันติ สุขป้อม รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 นายศรัญยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และ น.ส.วริศรา​ วราลักษณ์​ รักษาการ​ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่นของหน่วยในระดับพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยในการปฏิบัติภารกิจตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปี 2562 พร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนในหมู่บ้านจำนวน  35 ครอบครัว และร่วมตัดทำลายไร่ฝิ่นกับชุดปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่นและประชาชนในพื้นที่ดอยผาแดง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สำหรับพื้นที่ดอยผาแดง อ.เชียงดาวนั้น ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 กองทัพน้อยที่ 3 มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ 7 รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ซึ่งจากการสำรวจของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. พบการปลูกในพื้นที่ดอยผาแดง จำนวน 114 แปลง เนื้อที่ 82.45 ไร่  เจ้าหน้าที่เข้าตัดทำลายแล้ว 103 แปลง 73.34 ไร่  ...

Read More »