ข่าวด่วน

Tag Archives: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วม ทำความดีด้วยหัวใจ ‘จิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน’วัดช่างทอง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ร่วมกิจกรรม ‘จิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน’ ณ วัดช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทชม.ด้วยการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด ทาสีพื้นถนนภายในวัด ก่อสร้างโรงครัว รวมทั้งตัดหญ้าตลอดแนวคูระบายน้ำบริเวณหน้าวัด  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ทชม. ดำเนินการร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ และพนักงานสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ‘โครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ’ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ถวายสัตย์เป็นข้าราชการที่ดี-พลังของแผ่นดิน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่โถงแรกรับ อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่  ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »