Tag Archives: ฝุ่น

เชียงใหม่ระดมฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้น ลดปัญหา ‘หมอกควันไฟป่า’เปิดห้องปลอดฝุ่น-Safety Zone ให้ปชช.กลุ่มเสี่ยง

วันที่ 14 มกราคม 2563 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 รายงานค่าอากาศเช้าวันนี้ว่า สภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะจังหวัดลำพูน ตาก และพะยา และหนักสุดที่จังหวัดลำปาง และแพร่  เนื่องจากสภาพอากาศมีความแปรปรวนสูง เกิดสภาวะลมสงบ ทำให้มวลอากาศไม่ถ่ายเทต่อเนื่องหลายชั่วโมงในแต่ละวัน ฝุ่นละอองจึงมีแนวโน้มการสะสมตัวเพิ่มขึ้น เมื่อประกอบการเผาเพื่อบริหารจัดการเชื้อเพลิง การลักลอบเผา รวมถึงฝุ่นที่ถูกพัดมากับลมจากนอกพื้นที่ จึงทำให้ปริมาณฝุ่นละอองใน 9 จังหวัดภาคเหนือ เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายจังหวัด  ทั้งนี้ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียม suomi Npp (VIIRS) ในพื้นที่ 9 จังหวัด พบจุดความร้อน จำนวน 158 จุด พบในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน  44 จุด จังหวัดลำปาง จำนวน 40 จุด และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  26 จุด โดยส่วนมากเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 87 จุด พื้นที่ป่าสงวน จำนวน 67 จุด จึงขอความร่วมมือให้ทางจังหวัดที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานพิจารณาลดและงดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชั่วคราว พร้อมระดมกำลังเพื่อลาดตระเวนและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง เพื่อควบคุมสถานการณ์และดับไฟก่อนเกิดเการลุกลาม  ...

Read More »