Tag Archives: ผบ.มทบ.33

ผบ.มทบ.33จัดสภากาแฟ ชวนสื่อสนทนาเรื่องเมือง ‘เชียงใหม่’

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) เปิดกิจกรรมสภากาแฟสื่อมวลชน ณ อาคารเอนก – โกศล ด้านหลังกองบัญชาการ มทบ.33 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และสานต่องานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของหน่วย ทั้งงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและงานด้านการช่วยเหลือประชาชน โดย พล.ต.สืบสกุล กล่าวว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเพิ่มภารกิจสำคัญให้กับหน่วยงานทหาร ให้ช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจหลักจากเดิมที่เคยทำอยู่ อาทิ การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อุบัติภัย รวมทั้งการดูแลในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ “จากนี้ไปหน่วยงานทหารมีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนเพิ่มขึ้น ทั้งในแง่สังคมและสิ่งแวดล้อม สานงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. การดูแลชุมชน คลองแม่ข่าและคลองสาขา โดยล่าสุดมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 10 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยสกัดกั้นการแพร่ระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ทำให้สามารถป้องกันและยับยั้งสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และเตรียมความพร้อมในการป้องกันในช่วงหน้าฝนนี้ ทั้งสภาพความพร้อมของกำลังพลและอุปกรณ์ โดยเน้นการเฝ้าระวังไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุ เพื่อลดความสูญเสีย” พล.ต.สืบสกุล กล่าวอีกว่า ภายหลังการจัดตั้งรัฐบาล กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ จะส่งไม้ต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ...

Read More »