Tag Archives: ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ปี 2560

เปิด ‘ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่60’ อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานรถบุษบก แห่รอบเมืองให้ปชช.-นักทท.ร่วมสรงน้ำ

เช้าตรู่ วันที่ 13 เมษายน 2560 ชาวเชียงใหม่ร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์สามเณร 90 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเทศกาล ‘ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2560’ หรือ 721 ปีเวียงเจียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ คหบดี ผู้นำชุมชน ครูอาจารย์ ตลอดทั้งนักท่องเที่ยวและเหล่าสื่อมวลชนจำนวนมาก ถ่ายทอดบรรยากาศสดสู่ประชาชนทั่วประเทศ และได้ร่วมฟังการเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรอันเป็นประเพณีล้านนาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษล้านนา ยังความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการดำเนินชีวิตสืบไป ต่อมาในเวลา 08.09 น. นายปวิณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ‘ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ปี 2560 หรือ 721 ปี เวียงเจียงใหม่ สุขก๋ายเย็นใจ๋ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์’ เพื่อสืบสานประเพณีงานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยมี นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กงสุลต่างประเทศประจำเชียงใหม่ คหบดี ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ...

Read More »